Wealth & Beyond
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
Your answer
First Name - Last Name
Your answer
ชื่อเล่น
Your answer
เพศ
วัน-เดือน-ปี เกิด
Your answer
อายุ
Your answer
เลขที่บัตรประชาชน
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน (สำหรับใช้ในการติดต่อ)
Your answer
บริษัท (ที่ต้องการให้ระบุในหลักสูตร)
Your answer
ตำแหน่ง (ที่ต้องการให้ระบุในหลักสูตร)
Your answer
ประเภทธุรกิจของท่าน
Your answer
เบอร์ติดต่อ
Your answer
Email
Your answer
การศึกษา
จากสถาบันการศึกษา - สาขาวิชา
Your answer
ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด (ปี)
Your answer
ประเภทธุรกิจ
ชื่อบริษัท และตำแหน่ง (ธุรกิจครอบครัว)
Your answer
ชื่อบริษัท และตำแหน่ง (ธุรกิจส่วนตัว)
Your answer
ชื่อบริษัท และตำแหน่ง (ในหน่วยงานอื่นๆ)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (ผู้ประสานงาน)
Your answer
เบอร์ติดต่อ (ผู้ประสานงาน)
Your answer
Email (ผู้ประสานงาน)
Your answer
ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ต่างแดน วันที่ 3-9 ตุลาคม 2560 (ประเทศอังกฤษ-ฝรั่งเศส)
การรับประทานอาหาร
หลักสูตรที่ท่านเคยเรียนของ CEDI
Your answer
หลักสูตรที่ท่านเคยเรียนของสถาบันฯ อื่นๆ
Your answer
สิ่งที่ท่านคาดหวังจากการเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ?
Your answer
ท่านลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงิน ชนิดใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ท่านมีความสนใจหรือลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอะไรบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ท่านทราบข่าวสารหลักสูตรนี้จาก ?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms