สมัครสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี (นักเรียน)
ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
(หากพบปัญหาติดต่อครูฐาปนี ชำนาญกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา)
Email *
หากท่านสมัครเข้ามาในระบบสำเร็จแล้ว จะมีอีเมลล์ตอบกลับไปที่อีเมลล์ที่ท่านกรอกเข้ามา หากไม่มีอีเมลล์ตอบกลับให้สันนิษฐานว่าท่านสมัครเข้ามาไม่สำเร็จ ให้สมัครเข้ามาใหม่
คำนำหน้า *
ชื่อ-สกุล (เช่น สมหมาย รักการเรียน) *
เลขประจำตัวนักเรียน (เช่น 12345) *
ชั้นเรียน (เช่น 101) *
เลขที่ *
ชื่อ-นามสกุลเดิม (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล)
เลขบัตรประจำตัวประชาชน13 หลัก (ไม่ต้องเว้นหรือใส่ขีด) *
วันเดือนปีเกิด (เช่น01/04/2545) *
สมัครสอบชั้น *
โรงเรียน *
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้ (ถ้ามี)
ที่อยู่ปัจจุบัน *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy