Ondertekenen Zienswijze VCP
Onderaan dit formulier kunt u onderstaande brief ondertekenen. Uw gegevens worden dan ook opgenomen onderaan de zienswijze die wij indienen bij de gemeente.
Email address *
Betreft: zienswijze op verkeerscirculatieplan 2021


Gouda, 11 april 2021L.S.,

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw voorgenomen verkeerscirculatieplan (VCP) op de website https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/verkeerscirculatieplan/.

Als bewoner van de wijk Achterwillens zie ik dat u vanuit hogere doelen heeft gewerkt aan het optimaliseren van de verkeerscirculatie.
Vanuit het hogere doel “verbeteren van leefbaarheid en gezondheid van mensen” wil ik uw aandacht vragen voor de mogelijk strijdige gevolgen van realisatie van het VCP voor mij als bewoner van Achterwillens.
Het gaat mij met name om de volgende punten uit het VCP:
- Het realiseren van veilige oversteken over de Goudse Houtsingel: het is niet duidelijk of het er uiteindelijk vier of vijf worden en of de oversteken in definitieve vorm een voorrangsplein worden of dat de maatregelen uit het Sweco-rapport worden uitgevoerd. Wat is de veiligheid die ik mag verwachten?
- De huidige geluidoverlast van het verkeer op de Goudse Houtsingel voor aanliggende bebouwing zal toenemen bij de geschatte maximaal 15% toename van verkeer door het VCP. Bij de ingeschatte effecten van geluidhinder en milieu effecten van verkeerstoename, is ongetwijfeld uitgegaan van de toegestane maximum snelheid. De rekenmodellen voor geluids- en milieu-effecten zouden uit moeten gaan van werkelijk gemeten snelheden (veel hoger) en de kwaliteit van het asfalt ter plekke (ook beschadigd fluisterasfalt). Er zijn nog geen echte metingen gedaan en er is geen planning bekend voor de metingen door de omgevingsdienst Middenholland (ODMH); ik pleit voor het zo snel mogelijk verbeteren van beplanting, aanleggen van aarden geluidswallen, duurzaam fluisterasfalt en verkeersremmende maatregelen tot 50 km/uur op de Goudse Houtsingel;
- Voor de inrichting van de Goudse Houtsingel zijn geen verdere plannen voorzien; hierdoor zullen de snelheidsoverschrijdingen tussen de oversteken niet worden teruggebracht naar de gewenste 50 km/uur;
- De realisatie van het 1-richtingscarré nodigt zowel naar het Oosten als het Westen sluipverkeer uit om via de wijk Achterwillens naar de Goudse Houtsingel te rijden. Uw beantwoording in de Q&A dat monitoring van dit sluipverkeer is voorzien, zie ik niet als onderdeel in het VCP terug.

Samenvattend wil ik dringend bij u bepleiten:
- de participatie voor de verdere planvorming, realisatie en evaluatie van de hiervoor genoemde plannen tot op het niveau van “meedenken en meebeslissen door bewoners Achterwillens” te realiseren;
- een gedegen monitoring en evaluatie van de aangedragen punten rond lawaaioverlast, verkeersremmende maatregelen en sluipverkeer in te richten, op basis van reële situaties of uitgevoerde snelheidsmetingen van het verkeer en de kwaliteit van het wegdek;
- te budgetteren dat uit de participatie voortkomende maatregelen mogelijk zijn.

Ik zie uw reactie tegemoet,

Vriendelijk groetend,
Naam *
Straatnaam + huisnummer *
E-mailadres *
Dank voor het ondertekenen! Vergeet niet op "Verzenden" te drukken.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy