KONFERENCA: IZZIVI IN PRILOŽNOSTI GLUHIH NA TRGU DELA

Pisarna evropskega poslanca dr. Igorja Šoltesa in Društvo učiteljev gluhih Slovenije organizirata konferenco, ki bo naslovila ovire in izzive, s katerimi se srečujejo gluhi ob vstopu na trg dela, ter dileme, ki se pri tem porajajo na strani delodajalcev.

Konferenca bo potekala v petek, 29. januarja 2016, ob 8:30 v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije (Šubičeva 4, 1000 Ljubljana).

Na konferenci bo zagotovljeno tolmačenje za slovenski in mednarodni znakovni jezik ter simultano prevajanje v slovenski in angleški jezik.

Za udeležbo na konferenci se lahko prijavite spodaj.


CONFERENCE “FACING THE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF DEAF PEOPLE IN THE LABOUR MARKET”

The Conference organized by the Office of the MEP Dr Igor Šoltes and the Slovenian Association of Teachers of the Deaf will address the employment challenges and opportunities of deaf and hearing impaired people and their barriers to labour market participation. In addition, the role of education system and the dilemmas that arise on the employers' side will be discussed.

The conference will take place on 29 of January 2016 in Ljubljana, Slovenia, in the premises of the National Council of the Republic of Slovenia (Šubičeva 4, 1000 Ljubljana).

International Sign language and Slovenian Sign language interpretation will be provided. Simultaneous translation into English and Slovenian will be provided.

Please apply to attend the conference below.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question