ใบสมัครอบรมทักษะศิลปะครั้งที่ 2 วาดรูปสีน้ำ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 22-8-62
วัตถุประสงค์ : ศูนย์ฝึกอบรม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เห็นว่า งานศิลปะคือการฝึกสมองซึกขวาในการพัฒนาจิตใน อารมณ์ จินตนาการด้านศิลปะ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดลายเส้น Drawing เพื่อฝึกฝนความอดทน สมาธิและการผ่อนคลายจิตใจ อีกทั้งสามารถนำไปต่อยอดกับอาชีพอื่นๆได้
Email address *
ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม (ภาษาไทย) *
*โปรดกรอกชื่อ-สกุลผู้เข้าอบรม
เพศ *
*โปรดเลือกเพศสภาพของท่าน
Required
ตำแหน่ง *
*ทางวิชาการหรือสนับสนุนวิชาการ
ชื่อสังกัดหน่วยงาน/คณะ *
*กรุณาระบุฝ่าย/แผนก ให้ชัดเจน เช่น ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด
หัวข้อหรือโปรแกรมที่สนใจอบรม *
*ระบุโปรแกรมหรือหัวข้อที่ท่านต้องการให้มีการจัดฝึกอบรมครั้งต่อไป เช่น motion graphic เป็นต้น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Siam University.