Formularz zgłoszenia udziału
Formularz zgłoszenia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Pielęgniarka i położna wobec wyzwań współczesnego świata”, organizowanej przez Wyższą Szkołę Medyczną w Legnicy która odbędzie się 18 maja 2019 r. w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy przy ul. Powstańców Śląskich 3
OŚWIADCZENIE UDZIAŁU *
Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Organizator informuje, że: Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy (59-220 Legnica przy ul.Powstańców Śląskich 3). Dane osobowe osób uczestniczących w Konferencji przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia Konferencji. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy Uczestników, programu Konferencji, a także zgodę na otrzymywanie korespondencji dotyczącej Konferencji. Uczestnikom, Prelegentom i Prowadzącym Konferencję przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądanie ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji, a konsekwencją ich niepodania będzie nie objęcie zgłoszenia procesem rekrutacji. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w Konferencji jest tożsame z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, w tym Prelegentów i Prowadzących na stronie internetowej uczelnia także w materiałach informacyjnych i promocyjnych uczelni. Organizator wykorzysta wszelkie możliwe i nakazane prawem środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Uczestników, Prelegentów i Prowadzących Konferencję, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Uczestnikowi Konferencji przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie przekazanych danych narusza rozporządzenie RODO.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy. Report Abuse