Čtenář na jevišti 2020 - závazná přihláška k účasti v projektu
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 30. ZÁŘÍ 2020

Zúčastněte se 8. ročníku populární literární aktivity ČTENÁŘ NA JEVIŠTI.
Hlásit se mohou všechny kolektivy a skupiny dětí v literárně-dramatických oborech, zájmových sdruženích a dalších kroužcích, které si chtějí vyzkoušet práci s knihou, zpracováváním literárního textu a přípravou scénického čtení.

Na e-mailovou adresu níže obdržíte kopii vyplněné přihlášky po jejím odeslání (může se lišit od e-mailu školy i kontaktní osoby, například chcete-li přihlášku odeslat řediteli školy.)
Email address *
INSTITUCE (škola, knihovna, kroužek)
Prosíme, vyplňte informace o Vaší instituci, na základě kterých bude instituce evidována v seznamu soutěžících.
Název *
Ulice a č. p. *
Město *
PSČ
Telefon
E-mail
NÁZEV SOUTĚŽÍCÍHO SOUBORU (třídy, kroužku, skupiny)
KONTAKTNÍ OSOBA / ODPOVĚDNÝ UČITEL
Prosíme o vyplnění kontaktu na dospělou osobu, která třídu v soutěži povede a bude žáky na soutěž průběžně připravovat.
Titul
Jméno a příjmení *
Telefon / Mobil *
E-mail *
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je organizátor Svět knihy, s.r.o., IČO: 25603990, e-mail: info@rostemesknihou.cz, kontaktní osoba správce: Jana Chalupová.
Účelem zpracování osobních údajů je zajištění informovanosti účastníků ohledně průběhu soutěže a zajištění potřebné součinnosti, případně též zveřejnění informace o nejúspěšnějších účastnících. Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy ve vztahu k účasti v soutěži a souhlas subjektu údajů ke zveřejnění jména, příjmení a domovské instituce na internetových stránkách provozovaných správcem u nejúspěšnějších účastníků, je-li udělen. Souhlas může být kdykoliv odvolán. Osobní údaje budou uchovávány po dobu čtyř (4) let nebo do odvolání souhlasu ve vztahu ke zveřejněnému jménu, příjmení a domovské instituci kontaktní osoby. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo výmaz, v určitých případech též právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu, právo na přenositelnost svých osobních údajů v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází v rozporu s právními předpisy. V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů z naší strany se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím shora uvedených kontaktů.
Souhlasím se zveřejněním svého jména, příjmení a domovské instituce na internetových stránkách provozovaných organizátorem u nejúspěšnějších inscenací, pokud mezi ně bude přihlášená inscenace vybrána. *
Beru na vědomí, že ze setkání v divadle Minor bude pořizován dokumentární videozáznam, který bude zveřejněn na internetových stránkách projektu Rosteme s knihou. *
Datum vyplnění
MM
/
DD
/
YYYY
Podpis *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy