ระบบรายงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ปี ๒๕๖๐
ระบบรายงานนี้จะสนับสนุนให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกแบบ Real time ได้ทันที เมื่อมีการบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบ

ขอให้หน่วยงานกรมการข้าวในภูมิภาค ที่รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี ๒๕๖๐ ดำเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูล เฉพาะหน่วยงานของตนเองที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มเท่านั้น
2. ให้รายงานทุกวันจันทร์ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. โดยให้เริ่มรายงานข้อมูลตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ดำเนินงานและจำนวนแปลง ดูได้จากเอกสาร "พื้นที่ดำเนินการโครงการ"
4. วิธีใช้งานระบบและการนำเข้าข้อมูลเข้าไปยังระบบรายงานดูรายละเอียดใน "คู่มือ"

ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือจากทุกท่าน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรกฎาคม 2560
พื้นที่ดำเนินการโครงการ
Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่านกรุณาใส่เป็นตัวเลขอารบิก
โปรดใส่รหัสผ่าน *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy