กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครอบรมหัวข้อ "การวางระบบบัญชีอย่างมืออาชีพ และกฎหมายบัญชีพร้อมระบบงานที่เกี่ยวข้อง" ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดสงขลา
ขณะนี้เต็มเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy