Goed voorbeeld passend onderwijs (voor leerlingen met autisme)

Vanuit autisme bekeken staat voor een inclusieve samenleving, omarmt diversiteit en neemt de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen als vertrekpunt. We stimuleren een integrale aanpak over alle levensgebieden met samenwerking tussen verschillende betrokken partijen. Dat is wat mensen met autisme het meeste nodig hebben.

In het onderwijs streven we naar passend onderwijs, waarin
• leerlingen (met autisme) de kans krijgen om zich in eigen tempo en volgorde te ontwikkelen, passend bij de eigen capaciteiten en dromen.
• scholen in staat zijn om iedere leerling (met autisme) een passend onderwijsprogramma te bieden.
• mensen verdraagzaam zijn naar elkaar en moeite doen om ieder zichzelf te laten zijn, ook als de ander anders in elkaar zit.


In dit kader inventariseren we good practices en knelpunten. Op basis van deze cases maken we van een onderbouwde rapportage voor zowel OCW als lokale organisaties. We brengen in kaart wat er aan het onderwijs kan verbeteren. We koppelen dit terug, zowel op landelijk niveau aan de betrokken ministeries als aan de regio's Zutphen en Leiden waarmee we hierover in gesprek zijn. Het rapport komt uiteraard ook voor andere regio's beschikbaar. Vanuit autisme bekeken heeft helaas geen capaciteit om in individuele situaties c.q. in de regio te bemiddelen.

Wat we nodig hebben zijn echte, verifieerbare cases, waarvan we hopen dat in een aantal gevallen de lokale partijen alsnog op zoek gaan naar een oplossing. Vanzelfsprekend zullen we vertrouwelijk omgaan met de casus en worden de uw gegevens en gegevens over de casus geanonimiseerd in de rapportage weergegeven en in geen enkele vorm gepubliceerd.

Dit formulier kunt u gebruiken voor het aanmelden van een goed voorbeeld. Uit de goede voorbeelden die we via dit formulier ontvangen willen we graag een selectie maken van goede voorbeelden om nader te onderzoeken en te beschrijven. Vul graag uw naam, email en evt. telefoonnummer in, zodat we contact met u op kunnen nemen als meer informatie nodig is en ook zodat we u achteraf de rapportage kunnen toesturen.

Wilt u ook een knelpunt passend onderwijs aanleveren, kan dit via https://docs.google.com/forms/d/1jb0kKCgBa-fXDUDpnGxb4U_UVy_r0j-gfhkj4w0ObLw/viewform?usp=send_form

Let op: als u klaar bent met invullen van dit hele formulier klik dan op de blauwe knop "verzenden" onderaan het formulier.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question