Goed voorbeeld passend onderwijs (voor leerlingen met autisme)
Vanuit autisme bekeken staat voor een inclusieve samenleving, omarmt diversiteit en neemt de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen als vertrekpunt. We stimuleren een integrale aanpak over alle levensgebieden met samenwerking tussen verschillende betrokken partijen. Dat is wat mensen met autisme het meeste nodig hebben.

In het onderwijs streven we naar passend onderwijs, waarin
leerlingen (met autisme) de kans krijgen om zich in eigen tempo en volgorde te ontwikkelen, passend bij de eigen      capaciteiten en dromen.  
scholen in staat zijn om iedere leerling (met autisme) een passend onderwijsprogramma te bieden.
mensen verdraagzaam zijn naar elkaar en moeite doen om ieder zichzelf te laten zijn, ook als de ander anders in elkaar zit.


In dit kader inventariseren we good practices en knelpunten. Op basis van deze cases maken we van een onderbouwde rapportage voor zowel OCW als lokale organisaties. We brengen in kaart wat er aan het onderwijs kan verbeteren. We koppelen dit terug, zowel op landelijk niveau aan de betrokken ministeries als aan de regio's Zutphen en Leiden waarmee we hierover in gesprek zijn. Het rapport komt uiteraard ook voor andere regio's beschikbaar. Vanuit autisme bekeken heeft helaas geen capaciteit om in individuele situaties c.q. in de regio te bemiddelen.

Wat we nodig hebben zijn echte, verifieerbare cases, waarvan we hopen dat in een aantal gevallen de lokale partijen alsnog op zoek gaan naar een oplossing. Vanzelfsprekend zullen we vertrouwelijk omgaan met de casus en worden de uw gegevens en gegevens over de casus geanonimiseerd in de rapportage weergegeven en in geen enkele vorm gepubliceerd.

Dit formulier kunt u gebruiken voor het aanmelden van een goed voorbeeld. Uit de goede voorbeelden die we via dit formulier ontvangen willen we graag een selectie maken van goede voorbeelden om nader te onderzoeken en te beschrijven. Vul graag uw naam, email en evt. telefoonnummer in, zodat we contact met u op kunnen nemen als meer informatie nodig is en ook zodat we u achteraf de rapportage kunnen toesturen.

Wilt u ook een knelpunt passend onderwijs aanleveren, kan dit via https://docs.google.com/forms/d/1jb0kKCgBa-fXDUDpnGxb4U_UVy_r0j-gfhkj4w0ObLw/viewform?usp=send_form

Let op: als u klaar bent met invullen van dit hele formulier klik dan op de blauwe knop "verzenden" onderaan het formulier.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Vul hier graag uw emailadres in, waarmee we u kunnen bereiken *
2. Wat is uw voornaam *
3. Wat is uw achternaam *
4. Optioneel: wat is uw mobiele nummer
Indien we telefonisch contact met u mogen opnemen voor meer informatie, vul dan graag uw nummer in.
5. Waar speelt uw goede voorbeeld zich af? *
We werven om organisatorische redenen vooral casussen rondom leerlingen die naar school gaan in regio Zutphen en regio Duin- en Bollenstreek, maar ook cases die elders in Nederland zich afspelen kunnen worden meegenomen.
6. Kunt u aangeven wat in uw voorbeeld van toepassing is? Het gaat om (een) leerling(en).... *
U kunt meerdere opties selecteren.
Required
7. Geef graag een beschrijving van het goede voorbeeld *
7. Geef graag een beschrijving van het goede voorbeeld *
8. Wat is volgens u cruciaal geweest voor het succes van dit goede voorbeeld? *
9. Past dit voorbeeld binnen de kaders van de bestaande wetgeving? *
Licht uw antwoord graag toe.
10. Speelt bij uw voorbeeld het (niet) herkennen van leerlingen met autisme een rol? *
Licht uw antwoord graag toe.
11. Welke personen of organisaties zijn betrokken (geweest) bij dit goede voorbeeld *
U kunt meerdere opties selecteren.
Required
12. Vanuit welke positie of organisatie bent u betrokken bij dit goede voorbeeld? *
Required
13. Vraag voor professionals/vrijwilligers: Wat is uw achtergrond of functie?
Als u niet beroepsmatig of als vrijwilliger bij dit goede voorbeeld betrokken bent kunt u deze vraag overslaan.
14. Vraag voor professionals/vrijwilligers: zijn leerlingen met autisme betrokken geweest bij de tot standkoming van dit goede voorbeeld?
Indien ja, licht graag toe door wie, in welk stadium en op welke manier. Indien nee, licht ook graag toe.
15. Vraag voor professionals/vrijwilligers: zijn ouders van leerlingen met autisme betrokken geweest bij de tot standkoming van dit goede voorbeeld?
Indien ja, licht graag toe door wie, in welk stadium en op welke manier. Indien nee, licht ook graag toe. Ga na beantwoording naar vraag 18.
16. Vraag voor ouders en leerlingen: bent u gevraagd naar uw ideeën en voorkeuren?
Licht uw antwoord graag toe. Als uw antwoord "nee" is ga dan daarna door met vraag 18.
17. Vraag voor ouders en leerlingen: is rekening gehouden met uw ideeën en voorkeuren?
Licht uw antwoord graag toe: geef aan door wie, op welke manier rekening is gehouden met uw ideeën en voorkeuren
18. Heeft volgens u iets of iemand een doorslaggevende rol gespeeld in deze oplossing?
Licht uw antwoord graag toe.
19. Leent uw voorbeeld zich ervoor om ook door anderen te worden toegepast? *
U kunt meerdere antwoorden kiezen.
Required
20. Indien van toepassing: Kunt u aangeven hoeveel leerlingen nu in uw regio profijt hebben (gehad) van dit goede voorbeeld? *
U kunt meerdere opties selecteren.
21. Als u één ding mocht veranderen aangaande passend onderwijs voor leerlingen met autisme, wat zou u dan veranderen?
22. Ruimte voor het maken van opmerkingen
23. Wilt u betrokken worden bij het project 'passend onderwijs, ook voor leerlingen met autisme'? *
Required
Hartelijk dank voor het delen van uw goede voorbeeld. Als u uw antwoorden wilt bewaren of wilt kunnen teruglezen moet u ze printen, voordat u op "verzenden" klikt.
Wilt u de rapportage graag digitaal ontvangen (naar verwachting begin 2016)?
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy