Đăng kí sử dụng Koha miễn phí cho các thư viện

Đây là form bạn cần hoàn thành để sử dụng KOHA (phần mềm quản lí sách in trong thư viện) miễn phí. Mình xin nhắc lại lần nữa, nếu các bạn chỉ muốn tìm hiểu về Koha, vui lòng sử dụng bản DEMO. Hãy chỉ đăng kí khi đã từng sử dụng qua Koha, hoặc sử dụng Demo Koha ít nhất 1 tháng. Nếu các bạn có nhu cầu xây dựng thư viện số ( với ebook), hãy tìm hiểu phần mềm Dspace trên forum, chúng tôi chưa hỗ trợ miễn phí Dspace!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question