Aspectes rellevants per a la producció ecològica de boví lleter

Jornada tècnica
Manresa, divendres 23 de maig de 2017
______________________________________________________________________________________________

Programa

9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació

9.45 h Presentació de la Jornada
Sra. Raquel Servitja, professora de l’Escola Agrària de Manresa. DARP

10.00 h Sanitat en una explotació ecològica de boví de llet sense l’ús d’antibiòtics.
La llet A2A2, una llet no al·lèrgena
Sr Jordi Tost Fornés, veterinari especialitzat en nutrició, fitoteràpia i genètica.

11.30 h Pausa

12.00 h Experiència de conversió a l’ecològic d’una explotació.
Gestió de l’explotació i nutrició dels animals
Sra. Ana Serra, ramadera de la Granja ecològica “la Selvatana”.

13.00 h Gestió agroecològica de boví de llet i alimentació a les pastures.
Races, qualitat de la llet i productivitat
Sr. Josep Orra, ramader de la granja ecològica “El Pujol”.

14.00 h Cloenda de la Jornada
Sra. Raquel Servitja, professora de l’Escola Agrària de Manresa. DARP

______________________________________________________________________________________________

Lloc de realització:
Escola Agrària de Manresa
Adreça postal: Avinguda Universitaria, 2-4, Manresa

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran registrades en un fitxer automatitzat i que seran usades per informar-vos d’activitats formatives del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà del correu electrònic sia.daam@gencat.cat.