Φόρμα Εγγραφής στο Κέντρο Νέων Καλαμάτας  β' τετράμηνο/ Youth Centre of Kalamata registration form  2nd term 2019-20
The Greek Text is followed by translation in English. Please read carefully, as it contains also the regulations of the Youth Centre of Kalamata.

Ήρθε η ώρα για το Β τετράμηνο (Φεβρουάριος - Μάιος 2020) στο Κέντρο Νέων Καλαμάτας, με πολλά νέα εργαστήρια αλλά και αρκετά παλιά και αγαπημένα!!

Η ομάδα των εθελοντών του είναι πανέτοιμη να λύσει κάθε σας απορία και να σας κατατοπίσει για μία ακόμη φορά, σε μία προσπάθεια να έρθουμε όλοι σαν κοινότητα πιο κοντά, να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις και φυσικά να αντιληφθούμε και να αναγνωρίσουμε το μεγαλείο του εθελοντισμού σε μία από τις πιο αγνές του μορφές, χωρίς να στοχεύουμε στο κέρδος παρά μόνο στη μαθησιακή, πολιτιστική και διαπολιτισμική ανταλλαγή!!!

Μπορείτε να γραφτείτε στο Κέντρο Νέων Καλαμάτας ηλεκτρονικά ή ερχόμενοι στο χώρο μας (Πλατεία Όθωνος 10, α όροφος), Δευτέρα - Πέμπτη 18.00 - 22.00.

Τα μέλη που παρακολουθούν ήδη κάποιο εργαστήριο που συνεχίζει από το Α τετράμηνο, δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν τη φόρμα για το εργαστήριο αυτό. Θα πρέπει απλώς να ενημερώσουν τον εισηγητή του εργαστηρίου πως συνεχίζουν.

Πριν αρχίσετε να συμπληρώνετε τη φόρμα, παρακαλώ διαβάστε καλά τον κανονισμό λειτουργίας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

1. Σε περίπτωση μεγάλου αριθµού συµµετεχόντων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.  Για να κατοχυρώσετε τη θέση σας, θα πρέπει να βρίσκεστε στην 1η συνάντηση του εργαστηρίου που σας ενδιαφέρει, όπως αυτή αναφέρεται στο πρόγραμμα. ∆υστυχώς ο παρόν χώρος του ΚΝΚ είναι περιορισµένος και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων των μελών.

2. Κάθε µέλος έχει δικαίωμα να δηλώσει με σειρά προτίμησης έως 4 εργαστήρια και να παρακολουθήσει τελικά έως 2 σε μία προσπάθεια να είναι οι πόρτες μας ανοιχτές για όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο!! Στην πορεία της χρονιάς θα υπάρξει η δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερα από 2 εργαστήρια, αν και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Αν κάποιος δεν εγγραφεί ως µέλος, δεν µπορεί να συµµετέχει σε κάποιο εργαστήριο. Η εγγραφή µέλους είναι εντελώς δωρεάν.

3. Οι ανήλικοι θα πρέπει να έχουν την συναίνεση των γονέων και επιτρέπεται να εγγράφονται από αυτούς. Ανήλικοι κάτω των 15 ετών πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από τον κηδεµόνα ή να φέρουν την έγγραφη άδειά του.

4. Κάθε µέλος πρέπει να συµπληρώσει την φόρµα εγγραφής και να αποδεχτεί τους όρους χρήσης του χώρου.

5. Κάθε µέλος είναι υπεύθυνο για την προσωπική του ασφάλεια, υποχρεούται να µην θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του, τους υπόλοιπους ή τον χώρο, και να φροντίζει την καθαριότητα των χώρων που χρησιµοποιεί. Απαγορεύεται η χρήση βίας, σωµατικής ή ψυχολογικής, ο ρατσισµός, ο σεξισµός και η προσβολή της προσωπικότητας οποιουδήποτε µέλους, εθελοντή ή επισκέπτη του χώρου.

6. Το Κέντρο Νέων Καλαµάτας διοικείται από την Συνέλευση των εθελοντών του και η Συνέλευση είναι υπεύθυνη για την λήψη αποφάσεων. Η Συνέλευση γίνεται µια φορά τον µήνα και είναι ανοικτή για όλους τους εθελοντές του ΚΝΚ οι οποίοι έχουν δικαίωµα ψήφου και για όλα τα µέλη ως παρατηρητές. Κάθε µέλος έχει το δικαίωµα να γίνει εθελοντής του ΚΝΚ ακόµη και αν δεν προσφέρει κάποιο εργαστήριο. Όλοι όσοι προσφέρουν τον χρόνο τους στο ΚΝΚ το κάνουν εθελοντικά, κανένας δεν πληρώνεται και κανένας δεν µπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε µορφής πληρωµή ή αντάλλαγµα.

7. Οι εθελοντές και τα µέλη, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τον χώρο για να διαφηµίσουν οποιαδήποτε εµπορική δραστηριότητα (προσωπική ή τρίτου). Επίσης δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τον χώρο για να  διαδίδουν  οποιαδήποτε  κοµµατική/πολιτική ιδεολογία ή να κάνουν θρησκευτικό προσηλυτισµό. Το Κέντρο Νέων Καλαµάτας είναι ένας ανοικτός κοινωνικός χώρος, µη πολιτικός και µη θρησκευτικός. Είναι δηλαδή ανοικτός σε όλους όσους αποδέχονται τον κανονισµό λειτουργίας του.

8. Κάθε εθελοντής και µέλος του ΚΝΚ υποχρεούται να προστατεύει το εγχείρηµα, από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

9. Το Κέντρο Νέων Καλαµάτας είναι ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν έχει έσοδα από καµία πηγή, πέραν των δωρεών και των δραστηριοτήτων ενίσχυσης (πάρτι, µπαζάρ κ.α.). Τα µόνα έξοδά του είναι το ενοίκιο του χώρου και  οι  λογαριασµοί  (∆ΕΚΟ, θέρµανση). Για να µπορέσει να επιβιώσει, έχει ανάγκη την βοήθεια όλων µας. Για αυτό υπάρχει το κόστος συμμετοχής ανά εργαστήριο που είναι 15 ευρώ για ολόκληρο το 4μηνο (10 ευρώ για τους ανέργους) για την κάλυψη των πάγιων εξόδων του κτιρίου του ΚΝΚ (ενοίκιο, λογαριασμοί) και πληρώνεται ΜΟΝΟ όταν κάποιος λάβει θέσει σε κάποιο από τα εργαστήρια του ΚΝΚ.

10. Όλα στο ΚΝΚ γίνονται εθελοντικά. Λογικό είναι κάποιες φορές να µας «ξεφεύγει» κάτι. Κάθε µέλος έχει την υποχρέωση και το δικαίωµα να µας επισηµαίνει το οτιδήποτε δεν λειτουργεί σωστά, ενώ παράλληλα του ζητάµε να µας βοηθήσει να το διορθώσουµε. Η συµβολή όλων µας θα κάνει τον χώρο καλύτερο, πιο οργανωµένο και πιο αποδοτικό για την τοπική µας κοινωνία.

11. Κάθε µέλος έχει το δικαίωµα να διαγραφεί από µέλος του ΚΝΚ, εφόσον το ζητήσει μέσω e-mail στο kentroneonkalamatas@gmail.com ή προσωπικά.

-------------------------------------------
 ENGLISH

The Youth Centre of Kalamata (YCK) opens its doors for yet another year full of workshops and events!

The team of volunteers is ready to answer your questions and welcome you for yet another year, in an effort to bring *everyone together as a community, exchange ideas and opinions and raise awareness on the importance of volunteerism in its purest form, aiming at learning, cultural and intercultural exchange.

You can register online, using this form, or come to the Youth Centre of Kalamata (Plateia Othonos 10), Monday - Thursday 18.00 - 22.00

Before starting to fill in the form, please read carefully the regulation of the YCK  

REGULATION OF THE YCK

1. In case of large numbers of interested people in a workshop, we will keep a strict priority order. To validate your position you need to attend the first meeting of the workshop you are interested in. Unfortunately, the space of the YCK is limited and we cannot cover all needs.

2. Each member has the right to register in up to 4 workshops and finally follow 2, in an effort to keep our doors open in as many people as possible. During the year, one will have the opportunity to follow more than 2 workshops, as long as there are available places. If one does not register as a member, they cannot participate in a workshop. Registration as a member is FREE.

3. Underage people need to have their parents/guardians consent to register and may be registered by their parents/guardians. People under the age of 15 need to register via their parent/guardian.  

4. Each member needs to fill in the registration form and accept the regulations of the YCK.

5. Each member is responsible for their own safety and has the obligation to foster the safety of themselves and others inside the place, and take care of the cleansiness of the spaces that they are using. Any form of violence, physical or psychological, as well as racism, sexism and insultung the personallity of any member, volunteer or visitor of the place is STRICTLY PROHIBITED.

6. The Youth Centre of Kalamata is run by the Volunteers' Assembly and the Assembly is responsible for making decisions. The meeting is held once a month and is open to all YCK volunteers who have the right to vote and for all members as observers. Each member has the right to become a volunteer of the YCK. All those who offer their time in the YCK do so voluntarily, no one is paid and no one can ask for any form of payment.

7. Volunteers and members of the YCK may not use the place to advertise any commercial activity (personal or of third party). They are also not allowed to use the space to propagate any party / political ideology or to make religious conversion. The Youth Centre of Kalamata is an open social space, non-political and non-religious. It is open to all those who accept its regulations.

8. Every volunteer and member of the YCK is required to protect the operation from malicious third party actions.

9. The YCK is a private, volunteer initiative that has no income other than member's donations and fund-raising activities (events, bazaar, etc). The only expenses of the YCK is mainly the rent of the building and the utility bills (electricity, water, phone, heating, etc). To be able to survive, it needs the support of everyone. This is why there is a participation cost of 15 euros/4 months that is used to cover the expenses of the building and is paid ONLY when someone is finalizing their participation in a workshops.

10. Everything in the YCK is done on a voluntary basis. It is normal sometimes for us to "miss" something. All members have the obligation and the right to let us know when something is not working well and support us in "fixing" it. Everybody's contribution will help us make the place better, more organised and more effective for our local community.

11. All members have the right to be removed as members of the Youth Centre of Kalamata, upon request via e-mail at kentroneonkalamatas@gmail.com or in person
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Όνομα / Name *
Επώνυμο / Surname *
Έτος Γέννησης / Year of Birth *
Αν το μέλος είναι ανήλικο, όνοματεπώνυμο γονέα / if the member is underage, please write down the name and surname of the parent
Tηλέφωνο/ phone number
E-mail
Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (για τους ανήλικους ισχύει του γονέα) / Valid unemployment card (for underage members, question for the parent) *
Εργαστήριο 1 / Workshop 1
Τα εργαστήρια που έχουν δίπλα τη σημείωση ΔΕ είναι συνέχεια του προηγούμενου τετραμήνου και απαιτούν αντίστοιχες γνώσεις του αντικειμένου. Για παράδειγμα, στα Αγγλικά αρχαρίων, δεν ξεκινά καινούργιο τμήμα, οπότε οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ήδη να γνωρίζουν βασικά Αγγλικά, καθώς το τμήμα έχει προχωρήσει. / The workshops that have ΔΕ next to them, are a continuation of the previous term and those interested need to already have some knowledge of the subject.
Εργαστήριο 2 / Workshop 2
Τα εργαστήρια που έχουν δίπλα τη σημείωση ΔΕ είναι συνέχεια του προηγούμενου τετραμήνου και απαιτούν αντίστοιχες γνώσεις του αντικειμένου. Για παράδειγμα, στα Αγγλικά αρχαρίων, δεν ξεκινά καινούργιο τμήμα, οπότε οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ήδη να γνωρίζουν βασικά Αγγλικά, καθώς το τμήμα έχει προχωρήσει. / The workshops that have ΔΕ next to them, are a continuation of the previous term and those interested need to already have some knowledge of the subject.
Εργαστήριο 3 / Workshop 3
Τα εργαστήρια που έχουν δίπλα τη σημείωση ΔΕ είναι συνέχεια του προηγούμενου τετραμήνου και απαιτούν αντίστοιχες γνώσεις του αντικειμένου. Για παράδειγμα, στα Αγγλικά αρχαρίων, δεν ξεκινά καινούργιο τμήμα, οπότε οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ήδη να γνωρίζουν βασικά Αγγλικά, καθώς το τμήμα έχει προχωρήσει. / The workshops that have ΔΕ next to them, are a continuation of the previous term and those interested need to already have some knowledge of the subject.
Εργαστήριο 4 / Workshop 4
Τα εργαστήρια που έχουν δίπλα τη σημείωση ΔΕ είναι συνέχεια του προηγούμενου τετραμήνου και απαιτούν αντίστοιχες γνώσεις του αντικειμένου. Για παράδειγμα, στα Αγγλικά αρχαρίων, δεν ξεκινά καινούργιο τμήμα, οπότε οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ήδη να γνωρίζουν βασικά Αγγλικά, καθώς το τμήμα έχει προχωρήσει. / The workshops that have ΔΕ next to them, are a continuation of the previous term and those interested need to already have some knowledge of the subject.
Θα με ενδιέφερε να γίνω εθελοντής στο Κέντρο Νέων Καλαμάτας / I am interested in becoming a volunteer of the youth centre of kalamata *
Βεβαιώνω ότι κατανοώ και αποδέχομαι τον κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου Νέων Καλαμάτας όπως αναφέρεται στην εισαγωγή / I confirm that I understand and accept the regulations of the Youth Centre of Kalamata as written in the introduction *
Δέχομαι να λαμβάνω νέα και ανακοινώσεις του Κέντρου Νέων Καλαμάτας στα στοιχεία επικοινωνίας που έδωσα παραπάνω / I accept to receive news and announcements of the Youth Centre of Kalamata to the contact details I provided above *
*Είμαι άνω των 15 ετών ή είμαι γονέας μέλους κάτω των 15 ετών και συναινώ στην καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων που παρείχα παραπάνω προκειμένου να γίνω μέλος στο Κέντρο Νέων Καλαμάτας / I am over 15 years old or a parent/guardian of a member under 15 years old and I consent to the registration and processing of the data I provided above in order to become a member of the Youth Center of Kalamata *
Η καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων είναι απαραίτητη για την εγγραφή κάποιου ως μέλος. Θετική απάντηση σε αυτή την ερώτηση σημαίνει ΜΟΝΟ εγγραφή μέλους και ΚΑΝΕΙΣ δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για αποστολή ενημερώσεων (εκτός και αν απαντήσατε θετικά στην παραπάνω ερώτηση) και σε καμία περίπτωση δεν θα δοθούν τα στοιχεία σας σε τρίτους. / Registration and processing of the data provided is necessary for someone to become a member. Answering YES to this question means ONLY than one consents to becoming a member and NOONE has the right to use this data in any other way (unless you responded YES to the previous question, whereupon we can use them to send you news and announcements) and we will not trasfer your data to third parties under no circumstances.
Κατανοώ πως έχω το δικαίωμα να διαγραφώ από μέλος του ΚΝΚ, εφόσον το ζητήσω / I understand that I have the right to be removed as a member of the Youth Centre of Kalamata, if I so wish *
Σχόλια / Comments
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy