แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้บริการห้องสื่อโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ตรวจสอบข้อมูลของท่านก่อนส่งแบบฟอร์มทุกครั้ง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
อีเมล *
ชื่อ - สกุล *
โปรดระบุคำนำหน้านาม (เช่น นาย/นาง/นางสาว และอื่นๆ)
ตำแหน่ง *
เช่น ครู/เจ้าหน้าที่/นักเรียน-นักศึกษา/อื่นๆ
แผนกวิชา/งาน *
โปรดระบุคำว่า แผนกหรืองาน
ห้องสื่อโสตฯที่ประสงค์จะใช้ *
โปรดเลือกห้องสื่อโสตฯ ที่จะใช้
จุดประสงค์การใช้ห้อง *
เพื่อ...(โปรดระบุ)...
รายวิชา/ฝ่าย/งาน/แผนก *
โปรดระบุคำว่า แผนกหรืองาน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม *
จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด *
ระบุตำเลขจำนวนผู้เข้าร่วม
วันที่เข้าใช้ *
โปรดระบุเป็นปี ค.ศ. เท่านั้น เช่น 23/02/2023 หรือคลิกที่รูปปฏิทิน
MM
/
DD
/
YYYY
ถึงวันที่ *
โปรดระบุเป็นปี ค.ศ. เท่านั้น ตัวอย่างเช่น 23/02/2023 หรือคลิกที่รูปปฏิทิน
MM
/
DD
/
YYYY
เวลาเข้าใช้ *
ตัวอย่างเช่น 08:00
Time
:
เวลาออก *
ตัวอย่างเช่น 16:00
Time
:
อุปกรณ์สื่อโสตฯที่จะใช้ประจำห้อง  *
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
เบอร์โทรสำหรับติดต่อ
*
กรณีห้องสื่อโสตฯ ไม่พร้อมใช้งานหรือมีการใช้งานแล้ว จะทำการติดต่อกลับภายหลัง
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่. Report Abuse