แบบสอบถามโครงการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส.
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อโครงการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. โปรดเลือกคำตอบและหรือเขียนคำตอบลงในช่องว่างตามความเป็นจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน และพัฒนาการจัดสวัสดิการให้ตอบสนองความต้องการของสมาชิก
1. ท่านเป็นสมาชิก *
* (ท่านจำเป็นต้องเลือกคำตอบข้อนี้)
2. ท่านเป็นสมาชิกสังกัด *
กรณีสังกัด สกสค. จังหวัด โปรดระบุจังหวัดในช่องอื่นๆ ด้วย * (ท่านจำเป็นต้องเลือกคำตอบข้อนี้)
Required
3. ท่านคิดว่าโครงการนี้ ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือตรงกับความต้องการของท่านหรือไม่ *
* (ท่านจำเป็นต้องเลือกคำตอบข้อนี้)
4. ท่านมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขอรับสวัสดิการฯ ข้อใด *
* (ท่านจำเป็นต้องเลือกคำตอบข้อนี้)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service