Upitnik za predstavnike dijaspore porijeklom iz općine/grada
Opći podaci
Općina/grad porijekla: *
Your answer
Spol: *
Starost (godine): *
Država boravišta: *
Dužina boravka (u godinama): *
Da li ste članom organizacije dijaspore? *
Ukoliko da, molimo navedite naziv organizacije
Your answer
Vaš radni/obrazovni status:
Ukoliko u radnom odnosu:
Vlasnik pravnog lica (firme)?
Broj članova porodice (obitelji) u općini/gradu porijekla:
Relacije sa općinom/gradom porijekla
Koliko puta godišnje posjećujete vašu općinu/grad porijekla? *
Da li ste uključeni u aktivnosti na području vaše općine/grada porijekla?(više odgovora moguće)
Koje usluge ste koristili do sad? *
Required
Postojeće usluge općine/grada
Vaše zadovoljstvo uslugama općine/grada *
Vaše zadovoljstvo komunikacijom
Potencijalne (nove) usluge prema dijaspori
Ocijenite koliko bi (od 1 do 5) bila korisna svaka od navedenih usluga općine/grada:
Web/mobilna aplikacija za direktno komuniciranje sa općinom/gradom *
Sudjelovanje u javnoj raspravi pri donošenju planova, dokumenata, zakona *
Usluge pravne pomoći građanima *
Pružanje usluga pravne pomoći za investiranje u općini/gradu porijekla *
Podrška općine/grada kod razmatranja brige o članovima obitelji iseljenika *
Olakšavanje slanja novca u općinu/grad ili stanovnicima (pojednostavljivanje doznaka) *
Društveni događaji namijenjeni dijaspori tijekom praznika (socijalizacija djece, škole kulture i tradicije, kursevi maternjeg jezika, vjersko obrazovanje isl.) *
Elektronsko plaćanje računa u općini/gradu porijekla *
Ostalo, molim navedite:
Your answer
Prijedlozi, zahtjevi, sugestije
Da li imate konkretne prijedloge/zahtjeve prema općini/gradu porijekla?
Your answer
Kontakt
Da li ste suglasni da vas istraživački tim kontaktira u slučaju potrebe za pojašnjenjima? *
E-mail:
Your answer
Kontakt (facebook, instagram, skype):
Your answer
Da li biste mogli preporučiti osobu koju bismo također kontaktirali? *
Bez naslova
E-mail:
Your answer
Telefon
Your answer
Kontakt (facebook, instagram, skype):
Your answer
Zahvaljujemo se iskreno na sudjelovanju u anketiranju!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.