Veeprobleemide kaardistamine Rõuge vallas
Hea kaevuomanik! Seoses 2014. aasta madala põhjavee taseme ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava täiendamisega koostasime küsimustiku, et saada parem ülevaade kaevude veeprobleemidest vallas.
Kas Teie majapidamises on puurkaev või salvkaev? *
Required
Kas kaevust saadav veekogus on Teie majapidamise jaoks piisav? *
Required
Kui ei, kas veekoguse vähesus on ajutine või pidev?
Kui salvkaevust saadav veekogus on ebapiisav, siis kuidas olete veeküsimuse lahendanud?
Kui Teie majapidamisel on puurkaev, kas puurkaevu vesi on hea kvaliteediga?
Kui vastasite eitavalt, siis mis on halva kvaliteedi põhjuseks?
Your answer
Millal viimati Teie majapidamise kaevu puhastati?
Kas Teie majapidamise läheduses (maksimaalselt 2 km) on töötav puurkaev?
Kas Teie majapidamise lähedal (maksimaalselt 2 km) on kasutusest väljas puurkaev?
Kas olete kaalunud puurkaevuga liitumist?
Kui jah, siis mis on põhitakistus puurkaevuga mitteliitumisel?
Kas oleksite nõus veeprobleemi lahendamiseks naabritega koostöös puurkaevu rajama?
Palun märkiga oma nimi *
Your answer
Millises külas ja millisel kinnistul Teie majapidamine asub? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy