Warsztaty: Jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie, 18 WRZEŚNIA, wtorek, 09.00 -14.30
Gdynia, Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, al. Zwycięstwa 96/98, Sale budynek III
Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Nr telefonu *
Your answer
Skąd dowiedziałeś/dowiedziałaś się o wydarzeniu? *
Nazwa organizacji/instytucji *
Your answer
Zajmowane stanowisko *
Your answer
Jestem zainteresowany/zainteresowana udziałem w warsztacie: *
Teatr Forum " Człowiek pod presją", Zbigniew Biegajło Teatr Otwarty. Godzina 12.30, czas trwania około 1,5 godziny *
*
Required
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
Działając w wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji z siedzibą w Sopocie (81-835) przy ul. Marynarzy 4.
2) Udostępnione nam dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia obsługi działań związanych z organizacją warsztatów: „Jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie”, rejestracją i kwalifikacją uczestników, ewaluacją i rozliczeniem wydarzenia oraz, o ile wyrazili Państwo na to zgodę, przekazywania drogą mailową informacji
o działaniach podejmowanych przez Administratora (newsletter).
3) Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. Pani/Pana zgoda, w przypadku wysyłania drogą mailową informacji o działaniach podejmowanych przez Administratora;
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. wykonanie umowy uczestnictwa w warsztatach.
4) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane
do zakwalifikowania do uczestnictwa w warsztatach, a także do przesyłania newslettera, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością wzięcia udziału w warsztatach bądź otrzymania newslettera od Administratora.
5) Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej. Nie będą także podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
6) Przekazane przez Państwo dane osobowe nie będą udostępniane innych podmiotom,
za wyjątkiem pozostałych współorganizatorów warsztatów.
7) Udostępnione nam dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres niezbędny do zorganizowania, rozliczenia i dokonania ewaluacji warsztatów, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dokonania przez Państwa zgłoszenia udziału;
b) do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody na przesyłanie newslettera.
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne.
9) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub mailem na adres: i.karolewska@mopsgdynia.pl Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, w stosunku do których przesłanką są przepisy prawa.
10) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service