Hälsoenkät Phalène 2022
Hej kära Phalèneägare.

Vi skickar här en enkät till dig gällande frågor kring din Phalène och deras hälsostatus.

Vi vore tacksamma om ni skulle kunna tänka er att besvara enkäten (en för varje hund ni äger och som är vid liv).

För oss är det av största vikt att just du svarar då vi behöver få in så många svar som möjligt för att få en större bredd och få veta rent statistiskt hur hälsoförhållandet ser ut i rasen och för att kunna arbeta för en friskare och sundare hundras.

Enkäten besvaras anonymt och svaren kommer hanteras av vår arbetsgrupp och sedan redovisas i vårt RAS (Rasspecifika avelsstrategier) som finns för varje hundras hos SKK.

Enkäten besvaras digitalt, senast den 18 augusti 2022

STORT TACK!

Phaènesällskapet
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Hundens födelseår *
Min hund är.... *
Hundens kön *
Vad använder du din hund till? Fler alternativ är möjligt *
Required
Är din hund försäkrad?
Clear selection
Hur bedömer du hundens allmäntillstånd? *
Är din hund steriliserad eller kastrerad? *
Om ja, varför?
Vid vilken ålder gjordes ingreppet?
Testiklar – fråga till hanhundsägare (kryssa för det alternativ som stämmer)
Hudproblem/klåda/parasiter, har din hund haft upprepade eller långvariga hudproblem/klåda? *
Om ja, vid vilken ålder debuterade problemen?
Hur visade sig problemen i huden? Vilka symptom?
Har en utredning av hudproblem gjorts av veterinär med speciellt intresse av hudsjukdomar
Clear selection
Har hudproblemen visat sig vara orsakade av parasiter?
Har hudproblemen visat sig vara orsakade av hudinfektioner?
Har hudproblemen visat sig vara orsakade av allergi?
Har diagnosen fastställts genom hudtest?
Clear selection
Öron: Har hunden någon gång haft problem i öronen? *
Vid öronproblem - hur ofta?
Clear selection
Ögon; har hunden någon gång haft problem med ögonen? *
Required
Vid ja, hur ofta?
Clear selection
Är hunden ögonlyst av veterinär? *
Required
 Mag- och tarmproblem: Har hunden någon gång haft problem med mage och/eller tarm? *
Om ja, vilka problem?
Är diagnosen ställd hos veterinär och i så fall, vilken diagnos?
Andra infektioner - Halsproblem? *
Urinvägsinfektion? *
Annan infektion *
Annan infektion, om ja vilken?
Hjärtproblem - Har hunden fått diagnosen hjärtsjukdom eller hjärtfel? *
Hjärtproblem - Vid ja, ange om möjligt diagnosen samt vilken ålder problemet märktes.
Krampanfall, epilepsi - Har hunden någon gång haft någon (lindrigare eller svårare) form av kramper eller anfall av epileptisk karaktär? *
Krampanfall, epilepsi - Vid ja, beskriv hur detta yttrar sig och hur gammal var hunden?
Krampanfall, epilepsi  - Om ja, hur ofta?
Clear selection
Tumörer - Har hunden fått diagnosen tumörer/ cancer? *
Typ av tumör
Clear selection
Tumörer - Vid vilket ålder upptäcktes tumören/tumörerna? Vid svar "annan tumör/cancer" Vilken typ?
Skelett och leder - Ange om hunden har (har haft) något av följande: *
Required
Skelett och leder - diagnos fastställd av veterinär och i vilken grad?
 Njurar och lever - Har hunden fått diagnos lever- eller njursjukdom? *
Njurar och lever - Vilken diagnos och vid vilken ålder upptäcktes problemet?
Diabetes - Har hunden fått diagnosen diabetes? *
Diabetes - Om ja, hur gammal var hunden när det upptäcktes?
Andra hormonrubbningar - Har din hund någon av följande hormonrubbningar? *
Andra hormonrubbningar - Om ja, hur gammal var hunden när det upptäcktes?
Tikar, skendräktighet - blir din tik skendräktig?
Clear selection
Livmoderinflammation - Är tiken behandlad för livmoderinflammation?
Clear selection
Livmoderinflammation - Vid ja, ange vilken ålder
Fick hon livmoderinflammation i samband med...
Livmoderinflammation - Behandling
Clear selection
Hanar, prostatabesvär - Har hunden fått diagnos prostatasjukdom?
Clear selection
Hanar, prostatabesvär - Ange om möjligt diagnosen samt vid vilken ålder upptäcktes besvären?
Tänder - Har hunden problem med tandsten? *
Tänder - har hunden haft tandlossning?
Clear selection
Om hunden har problem med tänderna, vid vilken ålder uppkom eller upptäcktes problemen?
Andra sjukdomar - Om hunden haft andra sjukdomar, i korthet ange vilka. Ange också hundens ålder och behandling:
Olycksfall - Har hunden drabbats av olycksfall som krävt veterinärvård? *
Beteende - Anser du att hunden uppför sig som du förväntade dig när du skaffade dig din Phaléne? *
Beteende -  Har du upplevt något i hundens beteende som problematiskt? Om ja beskriv i korthet problemet (skotträdsla, skygghet, skällighet mm?)
BPH/MH - Har du genomfört BPH och/eller MH på din hund? *
BPH - Skulle du kunna tänka dig att genomföra BPH tillsammans med dig hund för att öka kunskapen kring den mentala statusen kring vår ras?
Clear selection
Avslutningsvis: Är du nöjd med ditt val av hundras? *
Frivilligt! JA jag samtycker till att Phalènesällskapet sparar min mailadress för eventuella framtida utskick som rör rasen, dess hälsa och eventuellt kommande aktiviteter. Den kommer inte delas med andra eller användas i reklamsyfte. Mailadressen sparas i högst 5 år. Vid samtycke, skriv din mailadress nedan.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy