Začátečník / pokročilý začátečník - Beginner / false beginner
Test obsahuje 50 otázek a nemá časový limit. Aby vyšel výsledek co nejpřesněji, prosím nepoužívejte slovník a pokud nebudete znát odpověď, zaškrtněte "Nevím odpověď."

Všechny otázky jsou uzavřené - tudíž stačí vybrat jednu z nabídnutých možností. 

Úkolem je buď vybrat správné slovo či frázi do věty nebo zvolit odpověď na otázku ano / ne.

_______________________________________________

There are 50 questions in the test and there is no time limit. If you want the result to reflect your level of English evenly, do not use a dictionary. In case you do not know the answer, tick "I don't know the answer." 

All of the questions are closed ones - you just need to select one of the options provided. 

You need to pick a correct word or phrase to complete a sentence or to select a yes/no answer to a question.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Jméno a příjmení 
Telefonní číslo
Pokud máte zájem o ukázkovou hodinu zdarma, tak prosíme o uvedení telefonního čísla. Děkujeme.
Mám zájem o:
Jak jste se o nás dozvěděli?
Clear selection
Q: What ........... it?
A: It's a table.
1 point
Clear selection
London and New York ................. villages.
1 point
Clear selection
................ there four seasons in a year?
1 point
Clear selection
Is Tuesday between Monday and Wednesday?
1 point
Clear selection
A: What's ........ ?
B: It's a marker. 
1 point
Clear selection
There is .......... apple on the table.
1 point
Clear selection
Where are ........... (we) pens?
1 point
Clear selection
Q:  Whose book is it?
A:  It is ............. book.
1 point
Clear selection
What time ......... he go to bed?
1 point
Clear selection
How long do you sleep at night?
1 point
Clear selection
She ........................... . 
1 point
Clear selection
She ............................. a book now.
1 point
Clear selection
What kind of sports do you like ...................?
1 point
Clear selection
They go to the theatre twice ........... month.
1 point
Clear selection
Does he know you?
1 point
Clear selection
A: Where is grandma? 
B: She is in the kitchen. She ............ the dinner. 
1 point
Clear selection
Can you translate ............... sentences?
1 point
Clear selection
There is not ................. money in my wallet.
1 point
Clear selection
.......... you like eggs? 
1 point
Clear selection
They never say hello to ..........
1 point
Clear selection
My brother is ........ doctor. 
1 point
Clear selection
When she does not sleep well she is ..................
1 point
Clear selection
Michael wants ........... golf. 
1 point
Clear selection
Do you have ....... brother? 
1 point
Clear selection
Will the sun go down tomorrow?
1 point
Clear selection
What do you do?
1 point
Clear selection
Can she help us?
1 point
Clear selection
We .............. to visit my parents tomorrow.
1 point
Clear selection
A plane goes ................. than the underground.
1 point
Clear selection
You need to buy a .............. when you want to go by plane.
1 point
Clear selection
How are you? 
1 point
Clear selection
Q:  Have you got anything in your hand?
A:  No, ................
1 point
Clear selection
Children ..................... drink alcohol!
1 point
Clear selection
Lisa is older .......... her sister. 
1 point
Clear selection
Q:  Were you at school yesterday?
A:  Yes, .......................
1 point
Clear selection
Q: Did you send an email to anybody yesterday?
A: Yes, ...........................................
1 point
Clear selection
That comb is not ................!
1 point
Clear selection
I cannot see any .................. clouds in the sky.
1 point
Clear selection
This is ..................... (bad) book I have ever read!
1 point
Clear selection
........ you call your mother last night? 
1 point
Clear selection
............... you walk when you were only few months old?
1 point
Clear selection
...................................... such a great film before!
1 point
Clear selection
I .......... to work at 7:00 last week. 
1 point
Clear selection
.......... you like to go to the cinema with us? 
1 point
Clear selection
I was not .......... to help them.
1 point
Clear selection
I have caught ................. horrible cold!
1 point
Clear selection
She was born …………….. spring.
He is ………………………. the party.
He has watched it ………….. TV.
I am going to meet him ………………… Tuesday.
1 point
Clear selection
She knows them very ............... 
1 point
Clear selection
What is the opposite of “leave”?
1 point
Clear selection
If I lose my passport on holiday, I .............. 
1 point
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy