ใบสมัครเรียน ปีการศึกษา 2563
อีเมล *
(ตัวอย่าง)kornkornpimpim@gmail.com
Your answer
เลขที่บัตรประชาชน / I.D. Card No. *
Your answer
ชื่อ *
เช่น เด็กชาย เด็กหญิง
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ชื่อเล่น
Your answer
วัน/เดือน/ปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
เชื้อชาติ *
Your answer
สัญชาติ *
Your answer
ศาสนา *
Your answer
โรคประจำตัว
เช่น ถ้าไม่มีให้ขีด เครื่องหมาย - / หรือ คำว่า ไม่มี
Your answer
แพ้ยา
เช่น ถ้าไม่มีให้ขีด เครื่องหมาย - / หรือ คำว่า ไม่มี
Your answer
กลุ่มเลือด
Your answer
เรียนจบชั้น
Your answer
จากโรงเรียน
Your answer
จังหวัด
Your answer
เกรดเฉลี่ย
ถ้าไม่มีให้กรอก (เช่น) ไม่มี
Your answer
ความสามารถพิเศษ
Your answer
ชื่อบิดา *
เช่น นาย/อักษร ย่อ/ยศ/ที่เอกสารทางราชการออกให้
Your answer
นามสกุล *
Your answer
อาชีพ *
Your answer
เบอร์โทร *
Your answer
ชื่อมารดา *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
อาชีพ *
Your answer
เบอร์โทร *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
เช่น บ้านน้อย 164/5 หมู่ 16
Your answer
ถนน
Your answer
ตำบล
Your answer
อำเภอ
Your answer
จังหวัด
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
หมายเหตุ**เมื่อสมัครแล้วใบสมัครจะส่งไปที่เมลของท่าน เพื่อปริ้นออกมาส่งให้ทางโรงเรียน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy