ALTA SOCI PENYA CICLISTA CIUTADELLA
QUOTA 12,00€ ANUALS
Fent-te soci de la Penya passaràs a formar part d'una entitat sense ànim de lucre que porta 40 anys treballant per a fomentar els valors esportius i l'afició al ciclisme a Menorca.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
NOM *
LLINATGES *
DNI (posa el teu núm. de DNI sense espais ni guions) *
DATA NAIXEMENT *
MM
/
DD
/
YYYY
ADREÇA (carrer i nombre) *
CODI POSTAL *
POBLACIÓ / MUNICIPI *
E-MAIL *
TELÈFON DE CONTACTE *
POSA EL NÚM. IBAN (tot seguit, sense espais ni guions: 24 carcters) ON VOLS QUE ES CARREGUI LA QUOTA ANUAL DE 12€ *
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS - De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de PENYA CICLISTA CIUTADELLA amb CIFG07615628 i domicili social situat a CARRER EIVISSA, 10 07760, CIUTADELLA DE MENORCA ( ILLES BALEARS), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que PENYA CICLISTA CIUTADELLA té previst realitzar: - Finalitat: Registre i tractament de dades de socis per a finalitats administratives i associatives, així com la gestió de les condicions i avantatges de ser soci. - Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat exceptuant aquells casos que existeixi obligació legal de conservació. - Base legítima: El consentiment de l'interessat. - Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l'entitat. - Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat. - Base legítima: El compliment d'una llei. - Cessions: les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a Organismes i / o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei. - Finalitat: Captació, registre i tractament de dades dels participants per gestionar la inscripció i la participació a les activitats organitzades per l'entitat. - Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment esmentada. - Base legítima: El consentiment de l'interessat. - Cessions: les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a Agència Tributària, bancs i caixes i Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei. - Finalitat: Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals. - Termini de conservació: 5 anys en compliment de la Llei General Tributària. - Base legítima: El compliment d’una llei.. - Cessions: les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a Agència Tributària, bancs i caixes i Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei. - Finalitat: Registre dels temes tractats i acords adoptats a les reunions preceptives, per a certificar l’esdevingut i donar validesa als acords. - Termini de conservació: 6 anys, en compliment del Codi de Comerç. - Base legítima: L’execució del contracte. - Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial. - Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat. - Base legítima: El consentiment de l'interessat. - Finalitat: Registre i tractament de dades dels membres dels òrgans directius i de govern per a finalitats administratives i pròpies de l'entitat. - Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment esmentada. - Base legítima: L'execució del contracte. - Cessions: les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a Organismes i / o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions administratives que estableix la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és l'execució del contracte. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ("dret a l'oblit"), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@penyaciclistaciutadella.com. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. *
Required
AUTORITZACIÓ ÚS DE LES IMATGES - Finalitat: Captació, registre i tractament d'imatges de les imatges captades mitjançant fotografies i / o vídeos realitzats per l'entitat, amb la finalitat de potenciar la imatge corporativa i / o promocionar les activitats de l'entitat i publicar-les a la pàgina web, xarxes socials o qualsevol altra publicació en què l'entitat decideixi aparèixer. - Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat. - Base legítima: El consentiment de l'interessat. Igualment i d'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per utilitzar les imatges captades mitjançant fotografies i / o vídeos realitzats per la nostra entitat, amb la finalitat anteriorment esmentada. *
REBRE COMUNICACIONS DE LA PENYA CICLISTA CIUTADELLA. - Així mateix, i d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem el seu consentiment explícit per enviar-li publicitat de les nostres activitats que considerem que puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que vostè ha proporcionat a la presa de dades. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy