แบบประเมินภาวะการมีงานทำและประเมินคุณภาพหลักสูตร (บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2. เพื่อนำข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตและลักษณะงานที่ทำ ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร / การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และการกำหนดนโยบาย/ทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Tawan-ok. Report Abuse - Terms of Service