Споделете какви данни бихте желали да видите публикувани на държавния портал за отворени данни – https://opendata.government.bg/

Бихте могли да дадете както конкретен пример за специфична информация, която съществува, но може би я няма в структуриран, машинно-четим и удобен за автоматизирана обработка вид, така и да споделите нуждата да виждате данни, които не намирате никъде, но които смятате, че трябва да бъдат публични.

Можете да попълните формуляра повече от веднъж, ако искате да заявите повече от един набор данни.

Обърнете внимание, че това е проучване, което ще се използва с информативна цел, за да се постави приоритет на публикуването на определени набори от данни и не дава гаранция, че ще е възможно заявеният набор от данни да бъде публикуван.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  не изглежда като валиден имейл адрес
  This is a required question
  This is a required question