FORMULAR pentru participare la cursuri
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020
Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 4 Incluziune socială și combaterea sărăciei
Denumire proiect: I.S.R. - Întreprinderi sociale responsabile, cod my SMIS 128067
Prezentul formular reprezintă intenția dvs. de participare la cele două cursuri, cu durata de 40 de ore fiecare, organizate prin proiect:
1. Antreprenor în economie socială.
2. Curs de formare (autorizat ANC) în domenii relevante pentru antreprenoriatul social.
I.S.R. - Întreprinderi Sociale Responsabile
Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară - INDECO în parteneriat cu Asociația ASCEND și SC Clemon S.R.L., lansează implementarea proiectului „I.S.R. – Întreprinderi sociale responsabile”, cod MySmis 128067, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziune socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific 4.16 – Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă prin creșterea numărului de entități de economie socială în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est și Sud-Muntenia, în vederea stimulării integrării pe piața forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și a combaterii sărăciei, prin înființarea de întreprinderi sociale și crearea de noi locuri de muncă.

Obiectivul va fi atins prin:
- Formare antreprenorială specifică economiei sociale pentru 105 persoane fizice, provenind din cele 4 regiuni de implementare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est și Sud-Muntenia).
- Acordare de sprijin (logistic și financiar) pentru înființarea de întreprinderi sociale în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est și Sud-Muntenia

Formarea antreprenorială specifică economiei sociale pentru 105 persoane fizice, provenind din cele 4 regiuni de implementare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est și Sud-Muntenia) se realizează prin:
- Cursuri autorizate ANC de formare antreprenorială specifică (Antreprenor în economie sociala) cu o durată de 40 de ore.
- Cursuri de formare profesională de specializare sau perfecționare (autorizate ANC) în domenii relevante pentru antreprenoriatul social.

Selecția participanților pentru cursuri se va face în urma verificării îndeplinirii criteriilor de apartenență la grupul țintă al proiectului, cu respectarea principiilor egalității de șanse și în ordinea înscrierilor.


Calendarul estimativ de selecție a participanților la cursuri (grupului țintă):

Înscrieri și selecția participanților: 23 septembrie – 30 noiembrie 2019
Primele cursuri – noiembrie 2019

www.facebook.com/proiect.isr
http://www.asociatia-indeco.ro//proiecte/2019
Completarea tuturor întrebărilor din formular este obligatorie pentru validarea înscrierii.
Nume și prenume *
Your answer
Localitatea de reședință (domiciliul) *
Your answer
Studii *
Required
Vârsta *
Your answer
Statut pe piața muncii *
Required
Disponibilitate de participare cursuri antreprenoriat social timp de 6 zile consecutive: *
În ce domeniu și cu ce tip de activitate ați fi interesați să inițiați un start-up de economie socială? *
Your answer
Telefon de contact *
Your answer
Adresa de email: *
Your answer
Declar că sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate, în scopul proiectului și de către Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară - INDECO și de către partenerii din cadrul acestui proiect. *
Required
Vă mulțumim pentru completarea formularului de înscriere!
Completarea formularului nu reprezintă automat acceptarea în grupul țintă al proiectului. Formularul va fi folosit pentru validarea și definitivarea înscrierii.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 - Incluziune socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific 4.16 - Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy