Platforma czasopism UAM

Celem ankiety jest przekazanie niezbędnych danych do optymalnej konfiguracji zasad funkcjonowania czasopisma na platformie PRESSto. Pytania oznaczone gwiazdką* są obowiązkowe. Jeżeli czasopismo jest dwujęzyczne proszę podać odpowiedzi w języku polskim i angielskim (lub innym), jeżeli czasopismo jest wydawane wyłącznie w języku angielskim proszę podać odpowiedzi tylko w języku angielskim.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question