Įmonės pardavimo forma
Jūsų vardas *
Jūsų atsakymas
Jūsų el. paštas *
Jūsų atsakymas
Jūsų tel. numeris *
Įveskite +370... formatu.
Jūsų atsakymas
Įmonės pavadinimas *
Jūsų atsakymas
Įmonės kodas *
Jūsų atsakymas
Įmonės PVM mokėtojo kodas
Jūsų atsakymas
Įmonės įregistravimo data *
Jūsų atsakymas
Įmonės darbuotojų skaičius, kvalifikacija
Jūsų atsakymas
Įmonės pagrindinė veikla *
Įmonės turimi atestatai, licencijos ir kt.
Jūsų atsakymas
Įmonės skolos
Jūsų atsakymas
Įmonės praeitų metų pajamos (apyvarta) *
Ar tvarkingai vedama įmonės buhalterija?
Kas veda įmonės buhalterinę apskaitą (fizinis asmuo arba buhalteriją tvarkančios įmonės pavadinimas)
Jūsų atsakymas
Pageidaujama įmonės pardavimo kaina (EUR) *
Jūsų atsakymas
Maksimalus įmonės pardavimo terminas (dienomis)
Jūsų atsakymas
Kita svarbi informacija apie parduodamą įmonę.
Kuo išsamesnę ir tikslesnę informaciją pateiksite, tuo greičiau mes pateiksime Jums savo pasiūlymą.
Jūsų atsakymas
Pateikti
Niekada nepateikite slaptažodžių per „Google“ formas.
Šio turinio „Google“ nekūrė ir nepatvirtino.