SFO - Søknadsskjema

Ynskjer du at ditt born skal delta på Tryggheim Strand SFO? Registrer deg her.

SFO-tilbodet gjeld for alle, uavhengig av om eleven går på Tryggheim Strand skule eller ikkje.
SFO-tilbodet gjeld frå kl. 07.00 til kl. 16.00, og du må velgje anten to, tre, eller fem dagar i veka.

Vedtekter og informasjon om Tryggheim Strand Skulefritidsordning finn du på botnen av denne sida.

Har du spørsmål til noko av dette, ring skulen, eller send ein epost. Kontaktinfo finn du på www.tryggheimstrand.no.

  This is a required question

  Informasjon om barnet

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Informasjon om barnets forsørgarar m.m.

  Føresett #1

  Føresett #1 er den fakturaen vert sendt til.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Føresett #2

  Skriv "ingen" på punkta under, om barnet berre har ein noverande føresett (i juridisk forstand).
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Korleis er barnet sin busituasjon?

  Obligatorisk spørsmål.
  Mor og far i same heim
  Mor
  Far
  Please enter one response per row
  This is a required question

  Sysken?

  This is a required question

  Tidspunkt

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question