Corws Cymunedol WNO Corws yr ŵyl GGRGC

Haf / Hydref 2017
Ffurflen Gais

  Crynodeb

  www.wno.org.uk/cy/corws-cymunedol #WNOcommchorus Mae cofrestriad nawr ar agor ar gyfer ein hantur Corws Cymunedol WNO nesaf. Nid yw Corws Cymunedol WNO yn grŵp set o gantorion. Bydd gan bob perfformiad Corws Cymunedol WNO broses gofrestru newydd. Bydd recriwtio un ai heb glyweliad neu glyweliad yn dibynnu ar natur y perfformiad olaf. Rydym nawr yn recriwtio Corws Cymunedol WNO sydd wedi ei leoli yn Venue Cymru, Llandudno i berfformio fel Corws Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru mewn cyngerdd Magnificat fel rhan o’r Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru. Bydd y repertoire yn cynnwys Magnificat yn D gan Bach, Magnificat gan William Mathias a dau berfformiad cyntaf yng Nghymru - Magnificat gan y cyfansoddwr ifanc o Brydain sef Oliver Tarney a Magnificat gan y cyfansoddwr Brenhinol o Gymru sef Paul Mealor. Bydd Corws Cymunedol Gogledd WNO yn perfformio ar y cyd â: • NEW Sinfonia (Gogledd Ddwyrain Cymru/North East Wales) dan arweiniad Robert Guy • Unawdwyr Opera Cenedlaethol Cymru Mae’r cyngerdd ar Ddydd Sul 24 Medi, 7pm yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy yn ystod y penwythnos sydd yng nghanol Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru. Ni fydd clyweliad ar gyfer Corws Cymunedol Gogledd WNO, ond gwelwch y gofynion isod. Bydd gofyn i aelodau ymroddi a mynychu cyfres o ymarferion gan ddechrau ar Ddydd Sul 14 Mai 2017. Arweinir ymarferion dan arweiniad Tîm Corws Cymunedol y Gogledd WNO.

  Gofynion

  Er mwyn ymgeisio ar gyfer Corws Cymunedol WNO ar yr achlysur hwn mae angen i chi fod yn: • 18 oed neu’n hŷn • ymroddedig i’r rhan fwyaf o ymarferion nos Sul yn Venue Cymru, Llandudno yn ôl bob amserlen • cwbl ymroddedig i benwythnos llawn y perfformiad sef Dydd Sadwrn 23 (dydd) a Dydd Sul 24 Medi (dydd a nos). Y gost i fod y rhan o Gorws Cymunedol y Gogledd WNO yw £30 y cantor. Cadarnheir manylion sut i dalu wedi’r cais. Os yw’r ffi yn eich pryderu, cysylltwch â Sioned Foulkes, Rheolwr Corws Cymunedol Gogledd WNO ar sioned.foulkes@wno.org.uk

  Dyddiadau Ymarfer

  Mai 2017 Dydd Sul 14 5.30pm-8pm Venue Cymru, Llandudno Dydd Sul 21 5.30pm-8pm Venue Cymru, Llandudno Dydd Sul 28 5.30pm-8pm Venue Cymru, Llandudno Mehefin 2017 Dydd Sul 4 5.30pm-8pm Venue Cymru, Llandudno Dydd Sul 11 5.30pm-8pm Venue Cymru, Llandudno Dydd Sul 18 5.30pm-8pm Venue Cymru, Llandudno Dydd Sul 25 5.30pm-8pm Venue Cymru, Llandudno Gorffennaf 2017 Dydd Sul 2 5.30pm-8pm Venue Cymru, Llandudno Dydd Sul 9 5.30pm-8pm Venue Cymru, Llandudno Dydd Sul 16 5.30pm-8pm Venue Cymru, Llandudno Dydd Sul 23 5.30pm-8pm Venue Cymru, Llandudno Dydd Sul 30 5.30pm-8pm Venue Cymru, Llandudno Awst 2017 Dim Ymarferion Dydd Sul 6,13 a 20 Dydd Sul 27 5.30pm-8pm Venue Cymru, Llandudno Medi 2017 Dydd Sul 3 5.30pm-8pm Venue Cymru, Llandudno Dydd Sul 10 5.30pm-8pm Venue Cymru, Llandudno Dydd Sul 17 5.30pm-8pm Venue Cymru, Llandudno Dydd Sad 23 dydd i’w gadarnhau Dydd Sul 24 prynhawn Eglwys Gadeiriol Llanelwy 7pm PERFFORMIAD