RUDA BEACH SOCCER 2019
Formularz zgłoszeniowy do turnieju RUDA-BEACH SOCCER 2019, który odbędzie się 18.08.2019 (niedziela) na boiskach Obiektu Rekreacyjno -Sportowego RUDA - zapisy możliwe w dniu rozgrywek na rudzie ( POD WARUNKIEM WOLNYCH MIEJSC! )
Nazwa drużyny *
Your answer
Zawodnicy (imię i nazwisko) maksymalnie 6 osób *
Your answer
Kategoria wiekowa *
Required
Numer kontaktowy kapitana drużyny *
Your answer
Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu imprezy: RUDA Beach Soccer 2019 *
Required
1.Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu imprezy: RUDA Beach Soccer 2019, a tym samym w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia. 2.Oświadczam, iż biorę udział w imprezie: RUDA Beach Soccer 2019 na własną odpowiedzialność, mając pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam dobry stan zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do mojego udziału w imprezie: RUDA Beach Soccer 2019, jak również mój stan zdrowia w pełni pozwala mi na udział w tych zawodach. 3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora imprezy: RUDA Beach Soccer 2019 (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla celów związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy: RUDA Beach Soccer 2019. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora, na mój adres e-mail (uczestnika) lub nr telefonu, informacji dotyczących tej imprezy. *
Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora imprezy: RUDA Beach Soccer 2019 (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, 2)wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 3)zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 5)zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,6)emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 7)udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizowanej imprezy: RUDA Beach Soccer 2019, 8)w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o imprezie: RUDA Beach Soccer 2019". *
Akceptuję „Warunki korzystania z usług” świadczonych przez firmę Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy