แบบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Open Forum: ICT Law Center, a member of ETDA วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558

Open Forum : ICT Law Center, a member of ETDA ร่วมกับ Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT)
เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพูดคุยหัวข้อ

“Hard and Soft Infrastructure for an efficient and effective telecoms sector: the broadband services enabler for Digital Economy”
“โครงสร้างและนโยบายในการดำเนินงานด้านโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล”

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

  คุณเพ็ญนภา ห้อยระย้า โครงการศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center) โทร : 0 2123 1207 ต่อ 90742 E-mail : ictlawcenter@etda.or.th เว็บไซต์ : www.etda.or.th หรือ http://ictlawcenter.etda.or.th
  This is a required question