แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบาย ไม่จำกัดจำนวนการทำแบบทดสอบ  หลักเกณฑ์การผ่านแบบทดสอบอยู่ที่ 80% จากทั้งหมด 40 ข้อ ผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรการผ่านการทดสอบการดำเนินการทางวินัยออนไลน์ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ทางอีเมล หลังจากส่งแบบทดสอบ ทันที
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ชื่อ นามสกุล *
1. ความหมายของ “วินัย” ข้อใดถูกต้องที่สุด *
2. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง *
3. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง *
4. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการลงโทษทางวินัย *
5. กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งข้อใดเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง *
6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง *
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องกรณีข้าราชการที่กระทำผิดฐานทุจริตแต่นำเงินที่ทุจริตมาคืนครบถ้วนแล้ว *
8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง *
9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว *
10. เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินค่าธรรมเนียมจากผู้มาชำระให้แก่ทางราชการ ๑๐๐ บาท แล้วนำไปใช้ก่อนเพื่อซื้อยาให้มารดาซึ่งป่วยหนัก และไม่มีเงินซื้อยา สัปดาห์ต่อมาเป็นวันสิ้นเดือนได้รับเงินเดือนแล้วก็เอาเงิน ๑๐๐ บาท ส่งทางราชการเท่าที่รับค่าธรรมเนียมไว้นั้น ข้อใดกล่าวถูกต้อง *
11. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับกรณีทุจริตต่อหน้าที่ *
12. ข้อใดเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง *
13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน *
14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน *
15. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง *
16. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระยะเวลาการสอบสวน *
17. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสอบปากคำพยาน *
18. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิยื่นคำชี้แจงหรือขอให้ถ้อยคำแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา *
19. เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงานการสอบสวนแล้วตรวจพบว่าคณะกรรมการสอบสวนยังไม่เรียก          ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาต้องดำเนินการอย่างไร *
20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจการลงโทษ *
21. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง *
22. การรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชา ต้องดำเนินการส่งเอกสารใดบ้าง *
23. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย *
24. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย *
25.  ข้อใดไม่เป็นเหตุคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน *
26. ข้อใดเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน *
27.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการคัดค้านกรรมการสอบสวน *
28. ข้อใดกล่าวถูกต้องกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อื่นว่ามีส่วนร่วมในการกระทำการในเรื่องที่ทำการสอบสวนนั้น *
29. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประชุมคณะกรรมการสอบสวน *
30. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความผิดวินัยตาม มาตรา 84 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 *
31. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความผิดวินัยตาม มาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 *
32. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความผิดวินัยตาม มาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   *
33. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความผิดวินัยตาม มาตรา 87 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   *
34. ข้อใดไม่เป็นองค์ประกอบความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา 88 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   *
35. ข้อใดเป็นลักษณะพฤติกรรมการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ *
36. ข้อใดเป็นความผิดวินัยตามมาตรา มาตรา 92 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 *
37. ข้อใดไม่เป็นความผิดวินัยตามมาตรา มาตรา 93 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547       *
38. ข้อใดไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา  94 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   *
39. นาย ก. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นกรรมการอ่านผลงานทางวิชาการ ได้แสดงตัวว่าเป็นผู้อ่านผลงานทางวิชาการติดต่อผู้ส่งผลงานเรียกรับเงินจำนวนหลักหมื่น ผู้ส่งผลงานจึงจ่ายให้ในจำนวนดังกล่าว นาย ก. มีความผิดวินัยอย่างไร *
40. ข้อใดมิใช่เหตุในการสั่งพักราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy