วิชาการศึกษา ชุดที่ 4
1. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค เป็นแนวคิดของใคร *
1 point
2. เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวเป็นแนวคิดของใคร *
1 point
3. พาฟลอฟใช้การทดลองตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขกับสัตว์ชนิดใด *
1 point
4. การวางเงื่อนไขในการทดลองตามทฤษฎีของพาฟลอฟมีกี่ขั้นตอน *
1 point
5. ข้อใดเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขของพาฟลอฟ *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service