Dış Paydaş Memnuniyet Anketi
Değerli Paydaşımız,
Aşağıda sunulan anket, Kalite Koordinatörlüğü’nün faaliyet ve hizmetleri hakkındaki görüş ve beklentilerinizi ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Sorulara vereceğiniz cevaplar Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında bize ışık tutacak ve çalışmalarımıza yön verecektir. Bu nedenle anketin özenle doldurulması önem arz etmektedir.
Emek ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Amasya Üniversitesi’nin ilişkide olduğunuz birim veya birimleriyle olan ilişki düzeyini belirtiniz. (Not: İlişkide olduğunuz birim veya birimleri dikkate alarak doldurunuz ve diğerlerini boş bırakınız.) *
Fikrim Yok (0)
Çok Kötü (1)
Kötü (2)
Orta (3)
İyi (4)
Çok İyi (5)
Rektörlük
Fakülteler
Enstitüler
Yüksekokullar/ Meslek Yüksekokulları
Personel Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
2. İlişkide olduğunuz birim veya birimlerle ilgili MEMNUNİYET derecenizi belirtiniz. *
Fikrim Yok (0)
Çok Kötü (1)
Kötü (2)
Orta (3)
İyi (4)
Çok İyi (5)
Rektörlük
Fakülteler
Enstitüler
Yüksekokullar/ Meslek Yüksekokulları
Personel Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
3. Üniversitemizin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin memnuniyet derecenizi belirtiniz. *
Fikrim Yok (0)
Çok Kötü (1)
Kötü (2)
Orta (3)
İyi (4)
Çok İyi (5)
Eğitim öğretim
Araştırma Geliştirme
Sosyal-kültürel ve sportif etkinlikler
Çevrecilik
Katılımcılık
Danışmanlık hizmeti
Toplumsal yaşama katkı
Üniversite-Sanayi işbirliği ve katkı
Cevap Verme
Ürün ve hizmet kalitesi
Güvenilirlik
Paydaşlarla işbirliği
İletişim
Yenilikçilik
Tarafsızlık
Şeffaflık
İstihdam
Kent ekonomisine katkısı
Sürekli gelişme
Teknik yeterlilik
Proje geliştirme ve uygulama
4. Kurum personelimizin yaklaşımından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. (Akademik Personel) *
Fikrim Yok (0)
Çok Kötü (1)
Kötü (2)
Orta (3)
İyi (4)
Çok İyi (5)
İletişim
Yeterli bilgilendirme
Görev ve sorumluluk bilinci
Yol gösterme ve danışmanlık hizmeti
5. Kurum personelimizin yaklaşımından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. (İdari Personel) *
Fikrim Yok (0)
Çok Kötü (1)
Kötü (2)
Orta (3)
İyi (4)
Çok İyi (5)
İletişim
Yeterli bilgilendirme
Görev ve sorumluluk bilinci
Yol gösterme ve danışmanlık hizmeti
6. Amasya Üniversitesi hakkında sahip olduğunuz görüşünüzü değerlendiriniz. *
Fikrim Yok (0)
Çok Kötü (1)
Kötü (2)
Orta (3)
İyi (4)
Çok İyi (5)
Prestij, saygınlık
Eğitim kalitesi
Bilimsel düzey
Yenilikçilik
Topluma yararlılık
Bürokratik kolaylık
Kendini yenileme
Öğretim üyesi kalitesi
Dış kurumlarla işbirliği
Alt yapı, donanım, bina imkânları
7. Kurum / kuruluşunuz ile Amasya Üniversitesi arasında yürütülen ortak çalışmaların, iş birliğinin veya koordinasyonunun ne kadar etkili ve verimli olduğunu düşünüyorsunuz? *
Fikrim Yok (0)
Çok Kötü (1)
Kötü (2)
Orta (3)
İyi (4)
Çok İyi (5)
1. Satır
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy