Maridatge cultural i literari de la ruta dels 3 reis/ Maridaje cultural y literario de la ruta de los 3 reyes

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Validació d'inscripcions / Validación de la inscripción

  Per tal de formalitzar la inscripció, heu d'enviar per correu electrònic o postal el justificant de pagament de l'activitat (consulteu els preus a la informació general). L'ingrés de l'import de l'activitat s'ha d'efectuar al número de compte: 2100 - 0219 - 10 - 0200178969, especificant el nom de l'activitat i el nom de l'ususari. El justificant de pagament s'ha d'enviar per correu electrònic a infogubi@gubiana.com, o a l'adreça postal C/ Pare Rodés nº 7 de Roquetes (43520). _____________________________________________________________ Para formalizar la inscripción, es necesario enviar por correo electrónico o postal el justificante de pago de la actividad ( consultar precios en la información general). El ingreso del importe de la actividad se ha de efectuar al número de cuenta: 2100 - 0219 - 10 - 0200178969, especificando el nombre de la actividad y del usuario. El justificante de pago se tiene que enviar por correo electrónico a infogubi@gubiana.com, o a la dirección postal C/ Pare Rodés nº7 de Roquetes (43520).