Mikulášská jízda 2019 - rezervace jízdenek

Sobota 23.11.2019 9:30 - 18:00 hodin.  

Viz jízdní řád vyvěšený na webu a facebooku. POZOR! Kapacita vlaku omezena ! Jedná se o rezervování kapacity, nikoli konkrétního místa k sezení.  Jedná se o rezervaci míst které nebyli prodány v předprodeji. Pokud již máte zakoupené jízdenky z předprodeje další rezervaci neprovádějte!

O rezervaci vám bude poslán potvrzovací email - rezervace je platná až po obdržení potvrzovacího emailu. Emaily jsou odesílány hromadně jednou za 24 hodiny.
Rezervované jízdenky je nutné vyzvednout nejpozději 15 min před odjezdem vlaku. Po té rezervace propadá.
POZOR! Rezervovat jízdenky lze do čtvrtka 21.11.2019 do 24:00!!!!!!!! - po tomto termínu je rezervace již uzavřena!

Pokud se rozhodnete z jakéhokoli důvodu nepřijít, prosíme o stornování rezervace na výše uvedeném emailu - umožníte tím svezení jiným. Děkujeme.

Poznámka: formulář je optimalizovaný pro prohlížeče Firefox, Google Chrome.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Příjmení a jméno *
Počet dospělých osob *
Počet dětí *
Vyberte Čertovský vlak, kterým budete cestovat *
Souhlasím se zpravováním osobních údajů pro potřeby rezervace jízdenek na Mikulášskou jízdu v sobotu 23.11.2019 pořádanou Regionální úzkorozchodnou železnicí o.p.s. ** *
Anketa: o Mikulášské jízdě jsem se dozvěděl(la) z:
Poznámka
** Zpracování osobních údajů
Zatržením políčka ,,souhlasím"

se zpracováním osobních údajů uděluji tímto společnosti  Regionální úzkorozchodná železnice, o.p.s.  se sídlem : Masarykova 248, 664 11 Zbýšoc, IČO: 292 22 702 (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

jméno a příjmení

emailová adresa

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

rezervace kapacity vlaku na akci ,,Mikulášské jízdy ve Zbýšově" dne 23.11.2019

3. Doba zpracování osobních údajů je:

Jeden měsíc od udělení souhlasu

4. Osobní údaje nemohou být poskytnuty následujícím třetím osobám

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je zájem Subjektu údajů o rezervaci kapacity vlaku,  na akci ,,Mikulášské jízdy ve Zbýšově" dne 23.11.2019, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů třetí straně, do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným třetím osobám,

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy