Dotazník k projektu eSafety Label+
Obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku v souvislosti s projektem „eSafety Label+: Staňte se příštím šampionem eSafety“.

Projekt si klade za cíl vytvořit a podporovat skupinu „eSafety šampionů“, ambasadorů elektronické bezpečnosti na školách se záměrem:

– Zmapovat současné potřeby a klíčové priority v této oblasti činnosti;
– Vytvořit komplexní sadu online výukových materiálů, připravených učiteli pro učitele;
– Aktivně zapojit širokou komunitu učitelů, zástupců vedení škol, ICT koordinátorů a dalších školských pracovníků pro výměnu zkušeností a praxe.

Projekt eSafety Label+ rozšiřuje stávající aktivity projektu eSafety Label, proto je Vaše zpětná vazba pro nás tolik důležitá. Uvědomujeme si hodnotu Vašeho času, proto Vám vyplnění dotazníku nezabere více než 15 až 20 minut. Dotazník je anonymní.

Na jakém typu školy učíte?
V případě jiného typu školy prosíme o upřesnění:
Your answer
O jakou školu jde z hlediska provozovatele
Jaký je Váš věk?
Your answer
Jak jste spokojeni s následujícími aspekty projektu eSafety Label?
Prosíme o hodnocení v jednotlivých kategoriích.
Vyhodnocující dotazník pro získání etikety eSafety Label:
Akční plán navržený webovou stránkou eSafety Label po vyhodnocení dotazníku:
Fórum komunity eSafety Label:
Formulář pro hlášení incidentů:
Doporučili byste provést nějakou změnu v souvislosti s předchozími body? Pokud ano, jakou?
Prosíme, doplňte své připomínky k jednotlivým bodům.
Pro získání etikety eSafety Label musí být vyplněn hodnotící formulář.
Your answer
Akční plán doporučený webovou stránkou eSafety Label po vyhodnocení formuláře.
Your answer
Fórum komunity eSafety Label
Your answer
Formulář pro hlášení incidentů
Your answer
Hlásili jste už někdy incident v sekci "Hlášení incidentů" (Incident handling) na webové stránce eSafety Label?
Pokud ne, proč jste tak ještě neučinili? (prosíme popište)
Your answer
Jste spokojeni s popisovanou problematikou a navrhovanými postupy v sekci "eSafety fact sheets" na webové stránce eSafety Label?
Pokud jste odpověděli "Nejsme spokojeni", co bychom mohli na obsahu sekce změnit pro její zlepšení?
Your answer
Která z následujících oblastí by mohla být dále rozvíjena?
Vytvořili jste na své škole dokument s Podmínkami pro uživatele (ICT infrastruktury a digitálních zařízení na škole)
Pokud ano, která z následujících skupin byla zapojena?
Pokud "Ostatní", prosíme o bližší specifikaci.
Your answer
Jste spokojeni s šablonou pro tvorbu Podmínek pro uživatele, která je dostupná na webových stránkách?
Pokud nejste spokojeni, můžete nám prosím sdělit více důvodů Vaší nespokojenosti? (např. je příliš dlouhá, nepokrývá potřebné oblasti atd.)
Your answer
Které z následujících témat mohou být pro Vaši školu důvodem zájmu o zapojení do komunity eSafety Label?
Síťové problémy a virová napadení (malware, infikované soubory apod.) na škole
Zlepšení politiky a podmínek na škole ve specifických případech
Snížení počtu incidentů zneužívání internetu (např. sexting, kyberšikana atd.)
Prosíme ohodnoťte následující oblasti počtem bodů 1 až 5, kde 1 je nejhorší a 5 nejlepší:
Použitelnost webové stránky
Spolehlivost procesu získání etikety eSafety Label
Množství informací na webové stránce eSafety Label
Podpora před zahájením hodnotícího procesu
Podpora procesu opětovného hodnocení (týká se organizací, které tímto procesem prošly)
Rychlá odpověď od (národního) koordinátora na dotazy (týká se organizací, které využily)
Srozumitelnost odpovědí od národního koordinátora
Potřebuje některá z následujících oblastí vylepšení? Pokud ano, prosíme o udělení priority (1 – nejvyšší, 5 – nejnižší)
Užitečnost webové stránky
Spolehlivost procesu
Množství informací
Podpora před odesláním hodnotícího formuláře
Podpora při opětovném hodnocení
Rychlá odpověď národního koordinátora na požadavky (týká se organizací, které využily)
Srozumitelnost odpovědí
Co může učinit komunitu eSafety Label více atraktivní pro ostatní učitele/školy, aby se také zapojili?
Prosíme popište
Your answer
Jak zapojujete problematiku eSafety ve Vaší škole?
Jsou zaměstnanci Vaší školy vzděláváni v problematice eSafety? (elektronické bezpečnosti)
Jste spokojeni se školením/vzděláváním Vašich žáků v oblasti eSafety?
Jak často školíte žáky/studenty v oblasti online bezpečnosti (např. kyberšikaně, soukromí, online reputace, sextingu atd.)?
Jak často školíte žáky/studenty v oblasti počítačové bezpečnosti (malware, virové nákazy, jak se chránit před hackingem atd.)
Jak často jsou o problematice využívání ICT a online bezpečnosti informováni rodiče?
Byli jste informováni o novém evropském nařízení 679/2016 (známé jako GDPR) o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost dne 25. 5. 2018? (Více informací o nařízení najdete zde: https://www.uoou.cz/zakladni-prirucka-k-gdpr/ds-4744/p1=4744)
Pokud jste odpověděli "ANO", víte, které části Vašeho školského webu budou muset být adaptovány na nová pravidla ochrany osobních údajů?
Máte povědomí o legislativě ve vztahu k nenávistným projevům online?
Máte povědomí o legislativě ve vztahu k falešným zprávám a jejich šíření?
Disponuje Vaše škola interním nařízením pro řešení incidentů v oblasti internetové bezpečnosti?
Pokud ano, kdy proběhla poslední aktualizace těchto nařízení o internetových incidentech? (kyberšikaně, sextingu, atd.)
Jak často jste se v průběhu roku 2017 zabývali řešením některých z uvedených incidentů?
Kyberšikana
Sexting
Šíření falešných zpráv (fake news)
Zavádějící reklamy nebo internetové scamy
Online extrémismus, radikalizace a nenávistné projevy
Krádež identity a šíření osobních dat (fotografie, osobní diskuze atd.)
Stali se žáci/studenti vaší školy součástí nějaké hry nebo jiné aktivity, kde riskovali své zdraví nebo dokonce život?
Kolik z vašich žáků/studentů zažilo v roce 2017 některou z následujících situací? Prosíme odhadněte.
Stali se obětmi kyberšikany
Your answer
Řešili problém nadměrného času stráveného užíváním internetu
Your answer
Sexting
Your answer
Setkání s cizím uživatelem, známým pouze z prostředí internetu
Your answer
Neuvědomuji si žádnou z uvedených situací
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Saferinternet.cz. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms