แบบทดสอบ เรื่อง "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"
คำชี้แจง
1. ขอให้ศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นการอบรมการทำแบบทดสอบ (จำนวน 6 ชั่วโมง)
- http://gg.gg/jq1hi (การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)
- https://gg.gg/jk4c8 (คลิปเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน)
- https://gg.gg/jk4cu (คลิปเรื่อง การแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม)
2. ทำแบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ
3. รับใบวุฒิบัตรเมื่อท่านทำคะแนนได้ ร้อยละ 80 ทาง E:mail ที่ลงทะเบียน
Email address *
ชื่อ-สกุล *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Lopburi Primary Educational Service Area 2.