แบบสอบถามความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
เรายินดีรับฟังความคิดเห็นหรือคำติชมเพื่อช่วยในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
เพศ
อายุ *
ระดับการศึกษา *
Required
โรดระบุความพึงพอใจของท่าน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ ของ ทต.พันดุง อยู่ในระดับใด
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
หากประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดระบุ อีเมล/เบอร์โทรศัพท์/หรือไอดีไลน์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy