Упитник за родитеље
упитник је информативног карактера и значајан је за развој каријерног вођења и саветовања у школи
Email address *
Моје дете воли школу
Clear selection
Моје дете добро напредује у школи
Clear selection
Школа помаже мом детету да постане зрело и одговорно
Clear selection
Школа пружа низ занимљивих ван наставних и ван школских активности
Clear selection
Школа подстиче развој самопоштовања и осјећај властите ефикасности код ученика
Clear selection
На проблеме ученика реагује се правовремено и на одговарајући начин
Clear selection
Ученици завршних разреда добро су информисани о могућностима наставка школовања и о ближој пословној каријери
Clear selection
Настава је добра
Clear selection
Оцењивање ученика је праведно
Clear selection
Наставни садржаји су примерени узрасту, индивидуалним потребама ученика и њиховом животном искуству
Clear selection
У овој школи ученици добро развијају своје вештине сналажења у различитим животним ситуацијама
Clear selection
У овој школи ученици могу да науче добро сарађивати са другим људима
Clear selection
Наставници редовно прате и бележе напредовање ученика
Clear selection
Наставници добро познају све своје ученике
Clear selection
Наставници похваљују ученике, истичу њихове успехе и позитивно их вреднују
Clear selection
Школа штити ученике од насиља и злостављања
Clear selection
Национална/етничка, верска, културна и језичка различитост се препознају, уважавају и негују
Clear selection
Школа је у сталном контакту са мном као родитељем
Clear selection
Осећам да могу слободно постављати питања и износити проблеме особљу школе
Clear selection
Од школе добијам јасне упуте о томе како најбоље могу помоћи свом детету при учењу
Clear selection
Родитељски састанци су редовни и добро организовани
Clear selection
Као родитељ укључен сам у различите активности школе
Clear selection
Доступне су ми информације о свим активностима школе
Clear selection
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy