แบบประเมินผลการปฏิบัติงานทำความสะอาดบริการทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ นางพรรณภา บุญยวุฒิ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เขตที่รับผิดชอบ
Clear selection
ผู้ตรวจประเมิน (ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง) *
ความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงานทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ
1.1 ความสะอาดของพื้นอาคาร
1.1.1 การเก็บกวาดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกตามพื้นและซอกมุม
Clear selection
1.1.2 เช็ดถูทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง และทุก ๆ ครั้ง ที่พื้นสกปรก
Clear selection
1.1.3 ทำความสะอาดโดยการขัดพื้น เคลือบเงาพื้นให้สะอาด และเงางาม
Clear selection
1.2 ความสะอาดทั่วไป
1.2.1 ทำความสะอาดกระจก บานประตูหน้าต่าง บานเกร็ด ภายในอาคารให้สะอาดอยู่เสมอ
Clear selection
1.2.2 ปัดกวาดหยากไย่ ฝุ่นละออง ขัดถูผนัง เพดาน อย่างสม่ำเสมอ
Clear selection
1.2.3 เช็ดถู กระบังแอร์ ช่องลมและกระบังลมต่าง ๆ พัดลม,โคมไฟ
Clear selection
1.2.4 เช็ดถู หน้าต่าง ประตู บานเกร็ด ม่าน มู่ลี่ พัดลม
Clear selection
1.2.5 ดูดฝุ่นทำความสะอาดพรมใยสังเคราะห์
Clear selection
1.2.6 เก็บขยะมูลฝอย เปลี่ยนถุงดำและนำไปทิ้งในที่กำหนดให้ พร้อมขัดล้างทำความสะอาดถังขยะอย่างสม่ำเสมอ
Clear selection
1.3 ความสะอาดของห้องน้ำ
1.3.1 ขัดล้างให้สะอาด ปราศจากกลิ่น คราบ และพื้นต้องแห้งทุกครั้ง หลังการขัดล้าง
Clear selection
1.3.2 ขัดล้างเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ พื้นห้องน้ำ โถสุขภัณฑ์ อ่างล้างมือ ฝาผนังให้สะอาดเป็นเงางาม
Clear selection
1.3.3 ใช้น้ำยาดับกลิ่นฆ่าเชื้อเพื่อระงับกลิ่นอับ และฆ่าเชื้อโรคในห้องน้ำ
Clear selection
1.4 ความสะอาดของห้องประชุม
1.4.1 ความสะอาดของประตู หน้าต่าง เพดาน
Clear selection
1.4.2 ความสะอาดของผ้าปูโต๊ะ เก้าอี้ ผ้าม่าน
Clear selection
1.4.3 ความสะอาดของอุปกรณ์ แก้วน้ำ ชุดรับรองอาหารว่างในการจัดประชุม
Clear selection
1.5 ความสะอาดของห้องรับประทานอาหาร
1.5.1 ปัดกวาดทำความสะอาดพื้น เพดาน ผนัง
Clear selection
1.5.2 ทำความสะอาดโต๊ะ อ่างล้างจาน ชั้นเก็บอุปกรณ์ ถ้วย จาน ชาม
Clear selection
1.5.3 เก็บขยะมูลฝอย เปลี่ยนถุงดำและนำไปทิ้งในที่กำหนดให้พร้อมขัดล้างทำความสะอาดถังขยะอย่างสม่ำเสมอ
Clear selection
ความพึงพอใจด้านพฤติกรรมบุคคล
2.1 ด้านความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
2.1.1 มีความตั้งใจ กระตือรือร้น เอาใจใส่ในการทำงานดูแลความเรียบร้อย ตรวจตราพื้นที่รับผิดชอบ
Clear selection
2.2 ด้านการตรงต่อเวลา
2.2.1 มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามเวลา มาก่อนเวลาปฏิบัติงานทุกครั้ง
Clear selection
2.2.2 การลางาน การมาสาย ที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหาย
Clear selection
2.3 ด้านกิริยา มารยาท การแสดงออกและการพูดจา
2.3.1 การปฏิบัติตนสุภาพ เรียบร้อย พูดจาสุภาพ นุ่มนวล รวมทั้ง มีความซื่อสัตย์ สุจริต
Clear selection
2.3.2 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี ไม่มีท่าทีกระด้างกระเดื่อง ไม่เชื่อฟังหรือขัดคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา
Clear selection
2.3.3 ปฏิบัติตามนโยบาย และสนองต่อนโยบายของหน่วยงาน
Clear selection
2.4 ด้านสัมพันธภาพในการทำงาน
2.4.1 ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ควร
Clear selection
2.4.2 ไม่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานอื่น ๆ ได้ตามปกติ
Clear selection
2.4.3 มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่ต้องร้องขอ
Clear selection
2.4.4 เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน
Clear selection
2.5 ด้านการแต่งกาย
2.5.1 แต่งกายในการปฏิบัติงาน เรียบร้อย สะอาดสะอ้าน
Clear selection
2.5.2 แต่งกายถูกต้อง ตามรูปแบบที่หน่วยงานกำหนดติดบัตรแสดงตน ทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ
Clear selection
ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy