Формуляр за включване в информационна база "ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ" - РУО - ДОБРИЧ в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19
Министерството на образованието и науката предвижда новата учебна година в системата на предучилищното и училищното образование да стартира присъствено. Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, пред които е изправено учителското съсловие, считаме за целесъобразно и навременно създаването на резерв от кадри, които да се включат при необходимост като учители по различните предмети.

С тази цел се изгражда информационна база от „заместващи учители“, които да бъдат временно назначавани в системата на предучилищното и училищното образование, в случай на отсъстващи учители по време на учебните занятия през учебната година.

В информационната база могат да се регистрират:
- специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и "учител по.." учебен предмет
- студенти в последната година от обучението си за придобиване на ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Педагогика" или „Педагогика на обучението по…“, както и обучаващи се за придобиване на професионална квалификация по професията, по която се извършва обучение за придобиване на професионална квалификация в институция от системата на училищното и предучилищното образование
- студенти, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър“ по професията, по която се извършва обучение за придобиване на професионална квалификация в институция от системата на училищното и предучилищното образование, могат да преподават обща, отраслова и специфична подготовка.

Желаещите да се включат в информационната база на „заместващи учители“ е необходимо да попълнят формуляра, за да имат възможност с тях да се свързват директорите на детски градини и училища, в обстоятелства на епидемична обстановка или друга извънредна ситуация и отсъстващ учител.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Име и Фамилия *
Телефон за връзка: *
Имейл адрес за връзка: *
Населено място (област, община): *
Заявявам желанието си да се включа в информационна база от „заместващи учители“ в системата на: *
Required
Имам образователно-квалификационна степен *
Required
Висше училище, в което е придобита ОКС бакалавър (или магистър след средно образование) или в момента се обучавате - моля, изпишете пълното наименование. *
Специалност *
Притежавате ли професионална квалификация "учител"?: *
Required
Ако притежавате професионална квалификация "учител" по учебен предмет, моля напишете предмета: *
Ако се обучавате по специалност от професионално направление "Педагогика" или „Педагогика на обучението по…“, моля посочете учебния предмет: *
Моля, опишете допълнителни ОКС, ако притежавате такива - специалност, година на завършване, висше училище. Ако не притежавате отговорете с "не" *
В момента съм: *
Желая да се включа като "заместващ учител" по учебен предмет: *
Желая да работя като "заместващ учител" в община: *
На разположение съм да замествам в период от учебната година, както следва: (моля опишете период/и) *
Моля, споделете накратко мотивацията си за включване в информационната база "заместващи учители"
Мога да приложа при поискване (ако бъдете поканен за работа ще се свържем с Вас за изпращане на документите): *
С попълването на настоящия формуляр приемам да бъдат администрирани моите лични данни с цел обработване за включване в системата на предучилищното и училищното образование като заместващ учител *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy