PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Là người trực tiếp đối mặt, anh/chị hiểu rõ những đòi hỏi gắt gao của thị trường lao động. Những câu trả lời và góp ý khách quan của anh/chị là kênh thông tin không thể thiếu để Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM điều chỉnh chiến lược đào tạo, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

  Ghi chú:

  - Anh/Chị đã có việc làm vui lòng trả lời I, II và IV. - Anh/Chị chưa có việc làm kể từ khi tốt nghiệp vui lòng trả lời I, III và IV.

  I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Nghe
  Nói
  Đọc
  Viết
  Please enter one response per row

  II. THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐÃ CÓ VIỆC LÀM

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Kiến thức chuyên môn
  Kỹ năng chuyên môn
  Khả năng ngoại ngữ
  Khả năng tin học
  Kinh nghiệm làm việc
  Mối quan hệ xã hội
  Ngoại hình
  Kỹ năng mềm
  Yếu tố khác
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  III. THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CHƯA CÓ VIỆC LÀM KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  IV. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP KHÁC CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

  This is a required question
  This is a required question

  Trân trọng cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình của anh/chị!