KWESTIONARIUSZ ANKIETY KIEROWANEJ DO PRACOWNIKÓW:

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Instytut Rachunkowości
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin

Szanowni Państwo,

jestem pracownikiem Instytutu Rachunkowości z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Badanie ankietowe jest elementem rozprawy doktorskiej, a zebrane w wyniku jego przeprowadzenia dane będą stanowić jej materiał empiryczny. Ich ostatecznym efektem będzie pomoc w stworzeniu koncepcji pomiaru dokonań dla uczelni publicznej. Proszę zatem o przychylne przyjęcie ankiety oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi. Ankieta zawiera zarówno pytania zamknięte, półotwarte jak i oparte na skali ocen. Ankieta ma charakter anonimowy.
Niniejsza ankieta składa się z czterech części. Część pierwsza ma na celu ocenienie Państwa znajomości strategii uczelni, w której są Państwo zatrudnieni oraz określenie, czy w Państwa opinii przyjęta przez uczelnię strategia jest realizowana. Druga część ankiety dotyczy państwa osobistych ambicji i celów, które są niezbędne do stworzenia modelu osobistej zbilansowanej karty wyników dla pracownika uczelni publicznej. Część trzecia ma na celu ocenienie, w jaki sposób postrzegają Państwo swojego pracodawcę. Ostatnią część stanowi metryczka do celów statystycznych.

Ilona Kędzierska-Bujak

Uprzejmie proszę o wypełnienie formularza ankietowego do dnia 12.03.2017 r.

Bardzo dziękuję za poświęcony przez Pana/Panią czas.