ZAPISY NA WARSZTY I KONCERT W RAMACH WYDARZENIA "ULICA ŻYDOWSKA" (ETNOSY BIESZCZADÓW)
Warsztaty są częścią projektu pt. „Etnosy Bieszczadów” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.

Udział w warsztatach jest nieodpłatny.
Liczba miejsc na wydarzeniach jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenie należy przesłać do dnia 20 lipca 2022 r.

ORGANIZATOR: BIESZCZADZKI UNIWERSYTET LUDOWY
TERMIN WARSZTATÓW: 23 - 24 LIPCA 2022 r.
MIEJSCE WARSZTATÓW: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (Sanocki Skansen)

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko uczestnika/ uczestniczki:
Adres e-mail: *
Telefon komórkowy: *
Proszę wybierz wydarzenie w którym chcesz uczestniczyć ( możesz wybrać więcej niż jedno wydarzenie). Zaznacz te działania, w których na 99% sądzisz, że będziesz uczestniczyć, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Osoby, które zapiszą się jako pierwsze otrzymają bezpłatne wejściówki umożliwiające wejście na Skansen i na wydarzenia. *
Required
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy, 38-700 Ustrzyki Dolne, Dźwiniacz Dolny nr 13, e-mail: bieszczadzkiul@gmail.com ; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w projekcie pt „Etnosy Bieszczadów”  na podstawie art. 6 ust 1 lit. a)osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego zatrudnieni w ramach realizacji działania oraz członkowie organów Bieszczadzkiego ULa, osoba prowadząca kurs oraz instytucje finansujące zadanie. 4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dane pozyskano, tj. do 31.12.2027 r. 6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość realizacji sprawy, w kontekście której dane winny być przekazane; 9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy