แบบทดสอบภาษาไทย ม.ปลาย
เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด และอย่าลืมกรอกอีเมล์ หรือเบอร์โทรที่สมัครไอดีติวเตอร์ด้านล่างด้วยนะคะ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือเบอร์โทรที่ใช้สมัครไอดีติวเตอร์ *
Your answer
1. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีคำสมาส *
Captionless Image
2. ข้อใดเป็นโครงสร้างของการใช้เหตุผลในข้อความต่อไปนี้ *
Captionless Image
3. จากคำประพันธ์ต่อไปนี้ ข้อใดมีจินตภาพด้านเสียงเพียงอย่างเดียว *
4. คำที่มีรูปวรรณยุกต์ในข้อใดใช้รูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกันทุกคำ *
5. ข้อใดไม่มีคำประสม *
6. ข้อใดมีพยางค์ที่เป็นคำตายมากที่สุด *
7. คำประพันธ์ข้างต้นมีลีลาในการแต่งสอดคล้องกับข้อใด *
Captionless Image
8. ข้อใดเป็นสาระสำคัญที่สุดของข้อความด้านล่าง *
Captionless Image
9. ข้อใดเป็นคำถามเชิงวาทศิลป์ *
10. สำนวนในข้อใดมีความหมายต่างจากพวก *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Snapask (Holdings) Inc.. Report Abuse