PODANIE O PRZYJĘCIE do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pile
Uprzejmie proszę o przyjęcie w poczet uczniów
Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Pile
Data złożenia podania *
MM
/
DD
/
YYYY
Do klasy (np. 1) *
Imiona i nazwisko *
Data urodzenia dziecka *
MM
/
DD
/
YYYY
PESEL dziecka *
Adres zamieszkania dziecka *
Miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania
Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego *
E-mail rodzica/opiekuna prawnego *
Prosimy o pobranie i wypełnienie podania i umów ze strony internetowej szkoły www.lots.pila.pl i przesłanie wypełnionych dokumentów na adres placówki oraz o uiszczenie opłaty wpisowej w kwocie 250zł na konto 30 1600 1084 1844 7212 8000 0001 Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy szkola@lots.pila.pl
Clear selection
Akceptujemy w pełni zasady kształcenia i chrześcijańskiego wychowania praktykowane w SPTS. Jesteśmy również świadomi, że uczniowie są obowiązani do uczestnictwa w zajęciach formacyjnych o charakterze religijnym i kulturalnym organizowanych przez Szkołę. Zobowiązujemy się do współpracy z wychowawcami i do regulowania opłat zgodnie z przepisami administracyjnymi Szkoły. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu/umowie**.Przyjmuję do wiadomości, iż: 1. administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Pile, ul. Edwarda Dembowskiego 4, 64-920 Piła.2. podane dane osobowe będą przetwarzane przez SPTS w Pile w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji oraz w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej Szkoły.3. podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji do SPTS w Pile na rok szkolny 2021/2022 oraz realizowania przez Szkołę działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą.4. dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa,5. przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej i prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą.9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy