Ankieta OZE 


Anonimowy kwestionariusz ankiety na potrzeby realizacji przedsięwzięcia edukacyjno - naukowego

"EKONOMICZNE, PRAWNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA PRODUKCJI I KORZYSTANIA Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII"

Dzień dobry,
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o poświęcenie kilku chwil na wypełnienie niniejszej ankiety. Jest ona anonimowa, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłączenie w celu oceny wpływu realizowanego przez nas przedsięwzięcia na wzrost świadomości społeczeństwa na temat ekonomicznych, prawnych i społecznych uwarunkowań produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii. Naszym celem jest zwiększenie społecznej akceptacji dla przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii poprzez szerzenie rzetelnej wiedzy w przedmiotowej tematyce, promowanie dobrych praktyk i ich rezultatów. Aby móc ocenić podejmowane przez nas działania przeprowadzamy krótką ankietę wśród uczestników naszego Projektu, na różnych etapach jego realizacji. Jej wyniki stanowić będą nieocenione źródło informacji o skuteczności podejmowanych przez nas działań i ich formach. O wynikach będziemy informować na naszej stronie internetowej. Ankieta składa się z 25 pytań, jedno lub wielokrotnego wyboru. Wybraną odpowiedź proszę zaznaczyć znakiem „X”. Na wypełnienie ankiety musicie Państwo poświęcić około 10/15 minut.

Dziękujemy za poświęcony czas!

Zespół Fundacji FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej

Sign in to Google to save your progress. Learn more

METRYCZKA - Płeć

*
METRYCZKA - Wiek
*
METRYCZKA - Miejsce zamieszkania
*
METRYCZKA - Wykształcenie
*

1. Jak ocenia Pan(i) swoją wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

*
2. O których z wymienionych źródeł energii odnawialnych Pan(i) słyszał(a)?(można zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi)
*
Required

3. Z jakich źródeł pozyskał(a) Pan(i) wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii?(można zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi)

*
Required
4. Jaki Pana(i) zdaniem rodzaj polityki energetycznej powinien być rozwijany w Polsce w niedalekiej przyszłości?   (można zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi)
*
Required
5. Czy w swoim najbliższym otoczeniu zauważa Pan(i) wpływ zanieczyszczeń pochodzących z działalności człowieka na środowisko?(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
*
6. Jakie są Pana zdaniem, najważniejsze powody, dla których warto chronić środowisko przyrodnicze?  (można zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi)
*
Required
7. Czy Pana(i) zdaniem, ocieplenie klimatu, emisja dwutlenku węgla do atmosfery oraz związane z tym zagrożenia środowiska naturalnego to: (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź):
*

8. Jak ważna jest dla Pana(i) kwestia zapewnienia czystego powietrza poprzez zmniejszenie zapylenia (np. dzięki ograniczeniu smogu w miastach) oraz ograniczenie emisji związków siarki i azotu (szkodliwych dla zdrowia gazów)?(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź):

*
9. Jak ważnym, według Pana(i), elementem w walce z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii?(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
*
10. Czy uważa Pan(i), że pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł energii jest bezpieczne dla środowiska i zdrowia człowieka?(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
*

11. Czy, a jeśli tak to która z energii odnawialnych według Pana(i) jest najbardziej szkodliwa dla środowiska?(można zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi)

*
Required
12. Czy, a jeśli tak to która z energii odnawialnych według Pana(i) jest najbardziej szkodliwa dla zdrowia człowieka?(można zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi) *
Required
13. Z jakiego źródła energii odnawialnych korzystał(a)by Pan(i) najchętniej w swoim gospodarstwie domowym?(można zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi)
*
Required

14. Decydując się na wykorzystanie źródeł odnawialnych w swoim gospodarstwie domowym, jakiego rodzaju potrzeby energetyczne chciał(a)by Pan(i) zaspokoić w pierwszej kolejności? (można zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi)

*
Required

15. Jakie źródło OZE zaakceptował(a)by Pan(i) w sąsiedztwie swojego gospodarstwa domowego?(można zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi)

*
Required

16. Co byłoby dla Pana(i) najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o zgodzie na budowę elektrowni w pobliżu Pana(i) miejsca zamieszkania? (można zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi):

*
Required
17. Jakie są według Pana(i) korzyści wynikające z inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii?(można zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi)
*
Required
18. Które według Pana(i) źródło energii odnawialnej ma największe szanse na rozwój w Polsce?(można zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi)
*
Required

19. Czy w Polsce odnawialne źródła energii są wykorzystywane w wystarczającym stopniu?(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

*
20. Czy był(a)by Pan(i) w stanie zapłacić więcej za energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
*
Required

21. Jakie według Pana(i) są zalety odnawialnych źródeł energii?(można zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi)

*
Required
22. Czy byłby Pan(i) skłonny(a) zapłacić więcej za produkt lub usługę, która wykorzystuje energię odnawialną i przyczynia się do poprawy stanu środowiska? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
*
Required

23. Czy kiedykolwiek spotkał(a) się Pan(i) z obiektem usługowym (obiektem turystycznym, sklepem, salonem kosmetycznym, itp.) wykorzystującym energię ze źródeł odnawialnych? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

*
24. Czy według Pana(i) produkcja biopaliw jest konieczna (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) *
25. Czy kiedykolwiek w codziennym życiu spotkał(a) się Pan(i) z biopaliwem? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy