Nationell strategi för hästföretagande
En gemensam strategi kring företagarfrågorna finns på plats. Nu ska vi skrida till handling, känner du till arbete som pågår som vi också borde känna till? Vilka ytterligare behov av aktiviteter ser du skulle gynna hästföretagandet? Låt oss veta vem du är genom några inledande val, och svara sedan på de öppna frågor du tycker är relevanta. Tack för att du är med och utvecklar branschen!
Först vill vi veta lite om dig:
Jag är:
Jag är:
Jag är:
Jag är:
Jag är:
Dina inspel till arbetet med handlingsplan:
Vad som bör göras för att underlätta för dig att utveckla din verksamhet? Svara gärna under respektive strategiskt område. Först kan du också svara mer övergripande.
Generellt:
För att jag ska kunna fortsätta utvecklas som hästföretagare är de mest avgörande förutsättningarna att förbättra:
Your answer
Medskick, tankar och inspel till projektledningen för det fortsatta arbete hästföretagarstrategi och handlingsplan:
Your answer
Regler och villkor:
Målet för det strategiska området Regler och villkor är att det är attraktivt att bedriva hästföretag i hela landet, att regler är tydliga, lätta att förstå och motiveras av kunskap och logik och att svenska hästföretag möter långsiktigt stabila villkor som gör dem konkurrenskraftiga nationellt och internationellt.
Jag känner till följande pågående aktiviteter/projekt inom området Regler och villkor:
Your answer
Jag ser ett behov av följande aktiviteter/projekt inom området Regler och villkor:
Your answer
Konsument och marknad:
Målet för det strategiska området Konsument och marknad är ett högt förtroende för svenska hästar och hästföretag. Alla i Sverige ska i olika skeden i livet beredas möjlighet att komma i kontakt med hästar. Kunderna ska kunna göra medvetna och hållbara val både gällande hästar och hästrelaterade produkter och tjänster och den svenska exporten ska ges förutsättningar att öka för att möta efterfrågan på relevanta marknader.
Jag känner till följande pågående aktiviteter/projekt inom området Konsument och marknad:
Your answer
Jag ser ett behov av följande aktiviteter/projekt inom området Konsument och marknad:
Your answer
Kunskap och innovation:
Målet för det strategiska området Kunskap och innovation är att hästföretagen söker, tar till sig och utvecklas genom att omsätta relevant kunskap baserad på forskning och beprövad erfarenhet i verksamheten. Hästföretagen tar plats i kunskapskedjan och bidrar till utveckling av ny kunskap genom utökat utbyte mellan forskare, innovatörer, finansiärer och företagare.
Jag känner till följande pågående aktiviteter/projekt inom området Kunskap och innovation:
Your answer
Jag ser ett behov av följande aktiviteter/projekt inom området Kunskap och innovation:
Your answer
Tack för din medverkan!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service