Dotazníkový prieskum k tvorbe Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Rudina na roky 2021 - 2027
Milí spoluobčania,

obec Rudina pripravuje na roky 2021-2027 nový strategický rozvojový dokument - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (PHRSR). Dokument stanovuje víziu rozvoja obce a rozvojové aktivity, ktorých naplnením sa dosiahne splnenie strategickej vízie. PHRSR je dôležitým a nevyhnutným podkladom pre získavanie rôznych dotácií z EÚ. Tento dotazníkový prieskum slúži na to, aby sumarizoval Vaše požiadavky pri ďalšom rozvoji obce Rudina. Je pre nás nesmierne dôležité zistiť Vaše názory na súčasnú situáciu vo Vašej obci a jej budúce smerovanie. Výsledky tohto prieskumu budú slúžiť výhradne na spracovanie programového dokumentu PHRSR a Vaše odpovede budú vyhodnotené. Dotazník je anonymný.

Ďakujeme Vám za Váš čas a spoluprácu.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Pohlavie? *
Váš vek? *
Vaše vzdelanie? *
Ako dlho žijete v obci? *
Ako sa Vám v obci žije? *
Čo sa Vám na Vašej obci najviac páči?
Čo sa Vám na Vašej obci najviac nepáči?
Čo by ste vo Vašej obci zlepšili?
Sledujete informácie o dianí v obci na Vašej webovej stránke obce? *
Ste ochotná/ý urobiť niečo pre rozvoj Vašej obce? *
Pokiaľ áno, čo?
Predstavte si, že máte možnosť rozhodovať o využití obecných finančných prostriedkov. Na čo by ste ich vo Vašej obci prednostne využili? *
Ďalšie otázky sú hodnotené pomocou stupnice od 1 do 5
(hodnotenie je ako v škole t.j. : 1 - výborný, 5 - nedostatočný.)
Bývanie *
Školstvo *
Zdravotníctvo *
Verejná doprava *
Stav zelene v obci *
Šport a rekreácia *
Kultúrny a spoločenský život *
Životné prostredie *
Starostlivosť obce o verejne priestranstvá *
Rozvoj obce *
Podmienky pre podnikateľov *
Informovanosť o dianí v obci *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy